Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

1-1 VOLILNI SISTEM

SPREMEMBA VOLILNEGA SISTEMA (obvezna udeležba na volitvah, že vložen zakon ZDUS in uzakonitev instituta odpoklica izvoljenih predstavnikov).

Programski cilj ZL-DSD je uvedba sprememb volilnega sistema preko dopolnil Zakona o političnih strankah (ZPolS), Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ), Zakona o poslancih (ZPos) in Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS) s ciljem, da se liste kandidatov znotraj strank izbirajo med bazo članstva in jih ne sme določati vodstvo strank, ob sočasni čim večji možnosti nastopa nestrankarske civilne družbe in posameznikov na volitvah, vendar ne zgolj preko list volivk in volivcev.

Obvezna udeležba na volitvah za Državni zbor – udeležba na volitvah ni le pravica, temveč tudi obveznost.

Zavzemamo se za absolutni preferenčni glas. Volivke in volivci bodo odločali o tem, kateri kandidat z liste naj bo izvoljen. Namesto glasovanja o listah kandidatov bo moral volivec obvezno oddati svoj preferenčni glas enemu od kandidatov. O njegovi izvolitvi bo odločalo število preferenčnih glasov. S tem volivke in volivci (pri)dobijo možnost večjega vpliva pri izbiri svojih predstavnikov v državnem zboru (in s tem tudi na sestavo vlade v primeru, če bi bila vlada imenovana izključno iz vrst izvoljenih poslancev). Razširja se pomembnost volivk in volivcev saj niso omejeni le na izbiro med političnimi strankami, temveč imajo možnost izbire posameznikov znotraj stranke

Potrebna je takojšnja uzakonitev instituta ljudske nezaupnice – možnost odpoklica poslancev državnega zbora in ministrov ter vlade. S tem se omogoča, da funkcionarji na vseh ravneh neposredno odgovarjajo delovnemu ljudstvu in so v primeru izglasovanja tudi odpoklicani. Predlog ljudske nezaupnice predvideva, da imajo pravico zahtevati glasovanje volivke in volivci. Pogoji za začetek zbiranja podpisov in sprožitve instrumenta ljudske nezaupnice so enaki kot v primeru razpisa referenduma. Glasovanje o nezaupnici se izvede v volilnem okraju/-ih, v katerih je bil poslanec državnega zbora izvoljen. Ob uspešnosti ljudske nezaupnice poslanki ali poslancu takoj preneha mandat, ki se prenese na naslednjega kandidata liste, na kateri je bil izvoljen.

Nezaupnica zajema tako odpoklic izvoljenega politika, kot tudi vlade. Potrebne so dopolnitve Zakona o poslancih (ZPos) in Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS) z uvedbo institutov kazenske, disciplinske, civilne in etične odgovornosti nosilcev javnih funkcij in razširitvijo obdobja prenehanja mandata, saj po sedaj veljavni zakonodaji poslancu preneha mandat samo, če je obsojen med opravljanjem mandata, ne pa tudi v času potrjevanja mandata že pravnomočno obsojenemu poslancu. Potrebno je razširiti tudi na čas potrjevanja mandata pravnomočno obsojenega poslanca. Zavzemamo se tudi na razširitev ustavnega določila o pasivni volilni pravici, ki prepoveduje kandidature pravnomočno obsojenim.

Zavzemamo se za omejitev števila mandatov na največ tri zapored na isti funkciji, kar velja tako za poslance kot tudi vladne funkcionarje.