Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

1-2 VLADA

V Združeni levici – Demokratični stranki dela se zavedamo škode, ki jo povzročajo nenehne vladne krize, zato se zavzemamo za spremembe zakona o vladi. Pri predlaganih spremembah je potrebno upoštevati dobro prakso, npr. Švice, za katero je značilno, da je izvršna oblast v rokah kolegijskega telesa, ki je sestavljen iz sedmih članov. Sestavo izvoli državni zbor, prav tako izvoli enega izmed članov vlade za predsednika vlade za čas enega leta in po izteku mandata ne more biti ponovno izvoljen na isto funkcijo. Članstvo v vladi je nezdružljivo z vsemi drugimi političnimi funkcijami. Mandatna doba vlade je štiri leta in je organizirana kot kolektivno telo z resorji, ki vodijo in povezujejo dele državne uprave. Vlado oblikujejo in sestavljajo štiri največje politične stranke, kar pomeni pravo koalicijsko vlado.
V ZL-DSD bomo naredili vse za oblikovanje prilagojenega modela oblikovanja vlade – rotacija predsednika vlade, nezdružljivost s političnimi funkcijami, kolektivno telo z resorji; ki bo primeren situaciji in razmeram v Sloveniji.