Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

1-3 UPRAVLJANJE DRŽAVE

(referendum, participativni proračun, e-posredovanje stališč in predlogov, javna razprava in druge oblike neposredne (e)demokracije.

DEMOKRATIZACIJA UPRAVLJANJA DRŽAVE
Zavzemamo se za spodbujanje samoorganiziranja civilne družbe in posameznikov/-ic kot način omejevanja strankokracije in hkrati tvorne izgradnje skupnosti. Potrebno je sprejeti zakonsko podlago o aktivnih državljanih. Aktivnejša vloga državljanov je nujen pogoj za nadaljnji razvoj demokracije, za želeni prehod od predstavniške demokracije k bolj neposredni demokraciji. Javni prostor med civilno družbo in oblastnimi institucijami na vseh ravneh mora postati prostor razprave ter podajanja mnenj in stališč, ki so demokratično dostopne vsem in vodijo h kolektivnemu sprejemanju odločitev.

Predstavniško demokracijo je potrebno dopolnjevati z mehanizmi neposrednega odločanja (kot sta referendum in participativni proračun), zato smo za takojšnjo vpeljavo več neposredne demokracije in povrnitev pravice do odločanja na referendumu – sprememba 90. člena Ustave RS, ki mora ponovno omogočati odločanje vseh o vseh skupnih zadevah, seveda z jamstvom nedotakljivosti pravic in svoboščin manjšin.

Zavzemamo se za takojšnjo spodbujanje in podporo delovanju skupščin četrtnih skupnosti, uvedba instituta participatornega proračuna na ravni lokalnih skupnosti in poenostavitev postopka predlaganja zakonov s strani državljank in državljanov.