Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

1-4 LOKALNA SAMOUPRAVA

Združena levica – Demokratična stranka dela se bo zavzemala za čim širšo javno razpravo o ustavni vzpostavitvi pokrajin, določitvi njihovih pristojnosti, ki niso niti državne niti lokalne narave in njihovo financiranje. Izhajajoč iz precejšnje regionalne razvojne neuravnoteženosti je predhodno potrebno izvesti analizo stroškov, kot tudi preučiti način zmanjšanja med-regionalnih razlik in uravnoteženja razvojnih možnosti pokrajin. V analizi je potrebno upoštevati posledice vzpostavitve decentralizacije države, prenosa dela pristojnosti in odgovornosti na lokalne skupnosti v skladu z načelom subsidiarnosti in vertikalne delitve oblasti, opredelitve pristojnosti pokrajin (ki niso niti državne niti lokalne narave) in opraviti stroškovno analizo delovanja pokrajin.