Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

2-5 MANJŠA POOBLASTILA

Država je v mandatu zadnje vlade zaradi zagotavljanja varnosti in preprečevanja naraščanja strahu prebivalk in prebivalcev, sprejela zakonska določila, s katerimi veča pooblastila represivnim službam in s tem povečujejo nadzor in moč države.
Ob obrazložitvi sprejema novel je predlagatelj zapisal, da “Zakon nadgrajuje policijska pooblastila v skladu z ustavnimi načeli varovanja človekovih pravic, krepitvijo pravne države in sledenju evropskih primerljivih standardov”.
V ZL-DSD smo proti državnemu manipuliranju z občutkom pomanjkanja varnosti in nenehne ogroženosti, posledičnemu večanju moči policije, vojske, obveščevalne službe in celo redarstva. Represivni ukrepi države so usmerjeni zoper vse, njihova časovna komponenta pa ni vnaprej omejena, temveč ima nedoločen rok izvajanja.

Smo proti povečanju pooblastil policije, ki so zapisane v novelah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) in Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) na področju uporabe električnih paralizatorjev, zbiranja podatkov o letalskih potnikih, optični prepoznavi registrskih tablic, uporabi brezpilotnih zrakoplovov za zbiranje podatkov in uporabi vojaške opreme za delo policije. Prav tako smo proti pooblastilom, ki jih je z novelo Zakona o občinskem redarstvu (ZORed) pridobilo redarstvo.