Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

2. NOTRANJA POLITIKA IN JAVNI SEKTOR

2. NOTRANJA POLITIKA IN JAVNI SEKTOR

2-1 Ohranitev najširše solidarnosti – javno zdravstvo, šolstvo, otroško varstvo, socialno skrbstvo, znanost, kultura in šport; povečanje % BDP za večjo kakovost teh sektorjev.
2-2 Prenova zdravstvenega sistema (odprava dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, zamejitev privatizacije, ukinjanje koncesij, prioriteta osnovni zdravstveni dejavnosti in dispanzerski metodi dela – več preventive, nadzora kakovosti,…).
2-3 Posodobitev pokojninskega sistema (zavarovanje pravic, solidarna vzdržnost pri zbiranju sredstev).
2-4 Za medgeneracijsko sožitje in solidarnost.
2-5 Zmanjševanje pooblastil represivnim službam.
2-6 Ureditev socialnega in pokojninskega statusa operativnih prostovoljnih gasilcev, reševalcev in drugih, ki sodijo v sile enote za zaščito, reševanje in pomoč.
2-7 Nova kulturna in medijska politika.

Ključna za uveljavitev temeljnih vrednot družbe je tudi temeljita prenova javnih služb z namenom povečanja zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih, zagotavljanja strokovne odličnosti, solidarnosti, učinkovitosti ob sprotnem spremljanju in uvajanju najnovejših in najbolj naprednih tehnoloških dosežkov, tako glede metod kot opreme, ter zagotavljanje finančne vzdržnosti javnega sektorja.

Javni sektor zagotavlja univerzalni dostop do storitev zdravljenja, izobrazbe, kulture in drugih osnovnih civilizacijskih pridobitev.