Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.siSpoštovane tovarišice in tovariši, simpatizerke in simpatizerji ter vsi ostali.

Prizadevamo si za povrnitev časti delu in povrnitev oblasti ljudstvu, na vseh ravneh družbenega življenja (v politiki, gospodarstvu, javni upravi…), solidarnost, socialno pravičnost, enakost, svobodo in človekove pravice. S svojimi prizadevanje tako ali drugače posegamo v interese tistih, ki so jim te vrednote v “napoto” saj si želijo svoje privilegije ohraniti. Zato nimamo takšnih kapitalskih “botrov” (pa si jih tudi ne želimo), ki bi si preko nas ohranjali svoje privilegije in položaje.

V Delavski stranki smo pridruženi predvsem delavci, upokojenci in študentje, ki s prostovoljstvom v vašem lokalnem okolju in z lastnimi prispevki pomagamo k doseganju zastavljenih ciljev. Za osnovno delovanje stranke nam pomagajo članarine in proračunska sredstva. Ker pa želimo razširiti svoje aktivnosti v vašem lokalnem okolju in zastavljene cilje uresničevati, ne le skozi nacionalno politiko, temveč tudi z dejanji, informiranjem in izobraževanjem na lokalni ravni, se obračamo na vas, da nam po svojih zmožnostih pomagate v boju za doseg skupnih ciljev.

Svoj prispevek nam lahko v obliki donacije nakažete na transakcijski račun: SI56 6100 0000 2163 253, odprt pri Delavski hranilnici.

Primer izpolnjenega UPN naloga

Zakonske omejitve za donacije: ZPolS

Po zakonu lahko donacije prispevajo le fizične osebe. Pravne osebe, na primer podjetja, političnim strankam ne smejo donirati (21. člen).

Po zakonu donacija posameznika na leto ne sme presegati desetkratne povprečne bruto mesečne plače v Republiki Sloveniji, na osnovi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto (22. člen).

Prispevki posamezne fizične osebe v gotovini so možni le do višine 420€, višji prispevki v denarju pa morajo biti vplačani s kreditnimi plačili ali direktnimi obremenitvami v breme plačilnega računa plačnika prek bank, hranilnic ali drugih pravnih oseb.

Donacija z dohodnino

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko  vsi davčni zavezanci izrazimo zahtevo, da 0,5% dohodnine od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, namenimo za financiranje splošno koristnih namenov, med drugim torej tudi za financiranje političnih stranki.

Ta 0,5% delež, ki bi ga namenili Delavski stranki, ne povečuje Vaše davčne obveznosti, le del davka, ki bi ga sicer prejela država, bo neposredno prejela naša stranka. Kar bi nam ravno tako pomagalo v boju za skupne cilje.

V primeru, da se boste odločili nameniti naši stranki del dohodnine, Vas prosimo, da izpolnite obrazec in ga pošljete oz. osebno oddate na Vaš pristojni davčni uradu.

Zahtevo lahko oddate tudi popolnoma brezplačno preko sistema eDavki na spletni strani http://edavki.durs.si ali ustno na zapisnik pri pristojnem davčnem organu.

Rok za oddajo obrazca je 31. 12.  vsako leto.

Če ste zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacijo oddali v prejšnjem letu, le te ni potrebno ponovno oddajati.

Dodatne informacije

V kolikor potrebujete dodatne informacije v zvezi z donacijami se lahko kadarkoli obrnete na naš sekretariat preko email naslova: info@delavskastranka.si