Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

DSD – PREDSTAVLJA IN IZVAJA SVOJ PROGRAM

DSD – PREDSTAVLJA IN IZVAJA SVOJ PROGRAM

Demokratična stranka dela je ena od strank v Združeni levici, katere občinski svetnik sem. 20. junija letos je s kongresnimi odločitvami okrepila svojo vlogo in položaj v slovenski politiki. Sprejeta sta bila statut in program stranke ter izvoljeno vodstvo. Predsednik stranke je ostal mag. Franc Žnidaršič, sam sem izvoljen za podpredsednika skupaj z Gregorjem Kaplanom, ki prihaja iz Trebnjega in Aleksandrom Županek, ki prihaja iz Maribora. Za sekretarja stranke pa je bil izvoljen Danijel Ocepek, ki prihaja iz Trebnjega.

Bralce gotovo najbolj zanima program stranke. Izhaja iz slogana Delu povrniti čast in ljudstvu oblast.

Ta slogan zaznamuje celoten program, iz katerega bi kot najpomembnejše izluščil:

  • Solidarnost, demokratičnost, javni interes, humanost, enakost, strpnost do drugačnosti so naše vrednote.
  • Spoštovanje dela in delavcev, pravičnejša delitev ustvarjenega, delavsko upravljanje podjetij, solidarnost in socialna država, varovanje okolja in trajnostni razvoj, pravna država in spoštovanje človekovih pravic ter svoboščin, sodelovanje in soodločanje državljanov ter miroljubna in moralno odgovorna zunanja politika so naši cilji.

Želimo uvesti neposredno delegatsko demokracijo, participacijo javnosti, ljudsko nezaupnico kot odgovornost funkcionarjev ljudstvu.

Želimo pridobiti nazaj pravice delavcev, vključno z osemurnim delavnikom, se boriti proti prekarnemu zaposlovanju (npr. zaposlovanje le za določen čas), pospeševati zadružništvo in kooperative, preusmerjati subvencije za zaposlovanje v koristne namene.

Želimo okrepiti nadzorne mehanizme v javni upravi, bančništvu in nad poslovanjem podjetij.

Želimo preprečiti ceneno razprodajo podjetij v državni lasti. Člani uprav in nadzornih svetov morajo dejansko odgovarjati za napake, zlorabe in kraje. Politika ne sme biti udeležena pri njihovem imenovanju.

Odprte poslovne knjige zasebnih in javnih družb so pogoj za učinkovit nadzor. Davčne oaze so zlo, proti kateremu je potrebno združevati moči.

Želimo prenehati s škodljivim varčevanjem, ohraniti in razvijati javno zdravstvo in šolstvo, ki mora biti brezplačno.

Želimo prenehanje oglaševanja z elementi psihološke manipulacije, trajnostni razvoj.

Želimo si več vpliva državljanov na javne zadeve.

Naš program ni napisan za kongres, napisan je za delo in za ljudi, zato nas spremljajte in ocenjujte.