Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

EL-FEM – Feministke se upirajo desničarskim napadom na ženske pravice

EL-FEM – Feministke se upirajo desničarskim napadom na ženske pravice

Seminar EL-FEM – Feministke_i se upirajo desničarskim napadom na ženske pravice na področju zaposlovanja, delovne zakonodaje, reproduktivnih pravic in spolne raznolikosti ter družinske politike.

Dvourni seminar EL-FEM prvega dne poletne univerze Evropske levice je potekal kot delavnica. Udeleženke_ci smo se razdelili po skupinah, kjer smo se ukvarjale_i z vprašanji pravic reprodukcije, posebno splava. družinski ter o ženskih pravicah na področju zaposlovanja in delovne zakonodaje.

Kot udeleženka teme o ženskih pravicah na področju zaposlovanja in delovne zakonodaje sem predstavila trenutno situacijo v Sloveniji na področju zaposlovanja žensk. V Sloveniji je po zadnjih podatkih registrirano nezaposlenih 12,4 % žensk (1) od vseh nezaposlenih, v drugih državah, iz katerih so bile udeleženke_ci seminarja je ta % še večji. Stopnja zaposlenosti je okrog 63 %. Ženske v povprečju zaslužijo ca 3,5 % manj kot moški (2), kar je trenutno najnižje razhajanje v EU.

Trenutno veljavni sistem v Sloveniji matere z nižjimi dohodki spodbuja oz. jih sili, da nase prevzemajo vse večji del varstva otrok (zaradi zategovanja pasu/stiskanja se zmanjšujejo javna sredstva namenjena tudi za predšolsko vzgojo), tako, da ostajajo doma in se prekarno zaposlujejo (na domu) oz. se zaposlijo za polovični delovni čas. Kar pomeni odrivanje žensk iz formalne ekonomije dela v privatno sfero, fleksibilizacijo trga delovne sile, krčenja socialnih pravic in vse večjo finančno odvisnost žensk. To je praksa v vseh državah EU. In je bistvo strukturne povezanosti/zraščenosti kapitalizma in patriarhata.

Glede teme vezane na pravico reprodukcije in splava smo se strinjale_i, da ima ženska pravico popolnega nadzora nad svojim spolnim in reproduktivnim zdravjem – nad svojim telesom. Govor je bil o vse večjih pritiskih in pozivih politične desnice in konzervativne družbe ter cerkve po odpravi pravice do splava, čeprav v Evropi upada število splavov. Tem konzervativnim pritiskom se je potrebno odločno upreti, tako na nacionalni ravni kot skupaj, na evropski ravni. Države, ki imajo najbolj konzervativno oz. najstrožjo politiko proti pravici splava, so Poljska (pozivi trenutne vladajoče opciji k popolni odpravi splava v vseh primerih, enako tudi na Hrvaškem), Španija, Portugalska, Irska, Ciper in Malta (kjer je splav prepovedan). Tudi v Sloveniji je vse več pozivov k odpravi pravice splava.

Vse udeleženke_ci seminarja so govorili o svojih državah kot o državi blaginje (welfare state) skandinavskega modela, čeprav imamo vsaj 3 različne modele socialne kapitalistične države. Kot zapiše Burcar (2015, str. 68-69)(3), različni načini podružinjenja varstva otrok sovpadajo z vrstami socialnih kapitalističnih držav, ki imajo ali liberalni model (anglo-ameriško območje), ali korporativno-konzervativni model (države srednje in mediteranske Evrope) ali socialdemokratski model, ki zajema skandinavske države. Do padca berlinskega zidu je bil v Evropi uveljavljen tudi socialističen model socialne države. Po restavraciji kapitalizma v teh državah, pa smo priča sistematiziranemu pogospodinjenju žensk, feminizaciji revščine in naraščajoči neenakosti med ženskami ter strukturnemu razslojevanju materinjenja (Burcar, 2015, str. 298).

Poleg različnega pogleda na modele socialne kapitalistične države je bilo moteče tudi to, da se je problematika glede pravic žensk osredotočala na evropske bele ženske in njihovo zmanjševanje pravic – brez vpogleda in razširitve tudi na problematiko žensk z etničnega in rasnega gledišča in spolne usmerjenosti in raznolikosti oz. problematiko LBITQ.

  1. Baza SURS
  2. Razlike v plačah med ženskami in moškimi v EU-ju najmanjše v Sloveniji
  3. Burcar. L.(2015).Restavracija kapitalizma: repatriarhalizacija družbe. Ljubljana:Sophia.