Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

Javna razprava o ZSDU-1 v Ljubljani

Javna razprava o ZSDU-1 v Ljubljani

Demokratična stranka dela (DSD) je po nizu okroglih miz po vsej Sloveniji na temo prenovljenega Zakona o delavskem soupravljanju pripravila javno debato tudi v prestolnici. Kar na sedežu DSD v stavbi na Linhartovi se je v četrtek, 29. oktobra, zbrala polna dvorana ljudi, ki so prisluhnili nekaterim kreatorjem sprememb in dopolnil prenovljenega zakona, ki bo v delavski vsakdan prinesel marsikatero spremembo, predvsem na bolje in predvsem, ko gre za pravice.

Srečanja so se poleg članov DSD udeležili tudi predstavniki sorodnih političnih strank, predstavniki sindikatov, predstavniki sveta delavcev, predstavniki različnih podjetij in prav slednji so imeli kar nekaj vprašanj glede konkretnih sprememb, ki bodo začele veljati po, upajmo, sprejetih dopolnilih v državnem zboru.

Razpravo, ki je trajala dve uri, so vodili predsednik stranke DSD in eden od tvorcev dopolnil zakona mag. Franc Žnidaršič, Aleš Hoge, vodja sindikata SKEI ter predsednik sveta delavcev v Kovinoplastiki Lož, ki je poleg Žnidaršiča prav tako sodeloval v delovni skupini DSD, ki je pripravila spremembe Zakona o delavskem sopuravljanju, in generalni sekretar stranke Danijel Ocepek.

Hoge je med drugim naštel in predstavil kar nekaj primerov dobre prakse, kjer so razmerja v podjetjih (po vzorcu pripravljenih dopolnil in sprememb) glede delavskih svetov takšna že brez sprejetega zakona. Vsi skupaj so tudi ugotovili, da sam zakon ne bo dovolj, treba bo o njem in spremembah ozaveščati in informirati delavce, jih seznanjati s pravicami in posledično možnostmi, ki jih po Zakonu o delavskem soupravljanju na koncu koncev že zdaj imajo. Predvsem pa so na tribuni izpostavili neučinkovite člene zakona, predstavili njihove popravke ter se zavzeli za ustanavljanje svetov delavcev ter na ta način za uspešnejšo delavsko participacijo.

Foto: M.V & G.R.