Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

Javna razprava o ZSDU-1 v Novem mestu

Javna razprava o ZSDU-1 v Novem mestu

Te dni potekajo po Sloveniji okrogle mize na temo prenovljenega Zakona o delavskem soupravljanju (ZDSU-1). Prva je že nami. Srečali smo se v Novem mestu, kjer smo širšo dolenjsko javnost seznanili s spremembami in dopolnitvami omenjenega zakona, ki ga je pripravila projektna delovna skupina Demokratične stranke dela (DSD) v skladu s temeljnimi usmeritvami svojega programa in v skladu s programom Združene levice (ZL) ter njene poslanske skupine PS ZL, ki ga bo z dopolnitvami tudi vložila v zakonodajni postopek v DZ ter zahtevala čimprejšnjo obravnavo.

Obiskovalci so imeli številna vprašanja, predvsem o tem, kaj konkretno pomeni soodločanje ter konkretno o večji vlogi pristojnosti sveta delavcev, kar bo ohranjalo pravice delavcev, skladno z Direktivo o obveščanju in posvetovanju z delavci, Direktivo o udeležbi delavcev v evropski delniški družbi in druge. Demokratična stranka dela nadaljuje z okroglimi mizami že jutri, ko bo predstavitev prenovljenega zakona o krepitvi vloge delavcev pri upravljanju na Jesenicah.

Tako v Novem mestu kot na Jesenicah bosta gosta javne razprave mag. Franc Žnidaršič, predsednik DSD, ter Aleš Hoge, vodja sindikata SKEI ter predsednik sveta delavcev v Kovinoplastiki Lož, ki sta sodelovala v delovni skupini DSD, ki je pripravila spremembe katere bosta tudi prestavila.

Ključne spremembe zakona  si lahko ogledate na naši podstrani ZSDU-1