Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

Ob bok pisanju delavke Steklarne Hrastnik

Ob bok pisanju delavke Steklarne Hrastnik

V Demokratični stranki dela (DSD), katera vrednote dela in človekove pravice postavlja med svoje programske prioritete, smo budni ob sleherni kršitvi le-teh, zato nas je v zadnjem času pretreslo pismo delavke Steklarne Hrastnik, ki je dvignilo veliko prahu tako na spletnih omrežjih kot v nekaterih medijih.

Omenjena v svojem pismu delodajalcu med drugim očita sprenevedanje, saj generalni direktor v izjavah za medije govori, da „delavci Steklarne Hrastnik radi hodijo v službo, radi imajo svoje podjetje in delajo za skupni cilj. So ambiciozni, zadovoljni in solidarni … To je podjetje, ki skrbi za svoje delavce, za njihovo zdravje, za njihove družine“, medtem ko je sama (z visoko izobrazbo!) delala za trakom dva meseca in, kot je zapisala, na lastni koži občutila, da je delavec vreden manj kot nič, manj kot zadnja smet. Delala je, kot je zapisala, sedem dni na teden v štirih izmenah, zaposlena je bila preko agencije, kar pomeni, da je pogodbo podpisovala vsak mesec posebej, delala je ob vseh praznikih, tudi na Silvestrovo. „Če bi kdaj šli povprašati delavke za trakom, ki od pol šestih zjutraj garajo za minimalca (skupaj z dodatkom za nočno delo in s prevozom), bi mogoče videli, da nobena ne dela rada v vašem podjetju, a je to njihov izhod, da imajo sploh delo. Vse ženske so zgarane, zjamrane, živčne, z bolečinami v hrbtenici,“ opozarja nekdanja delavka Steklarne Hrastnik in poziva, da se je treba izkoriščanju upreti, saj tovrstni način obravnave delavcev ustvarja iz ljudi robote, lastnike pa po njenih besedah zanima samo dobiček.

V Demokratični stranki dela (DSD) izražamo nelagodje in zaskrbljenost ob tovrstnih izkušnjah, najsi gre za en primer ali za običajno prakso v Steklarni Hrastnik ali katerem koli drugem podjetju v državi. Prepričani, da ne gre za osamljen primer, v Demokratični stranki dela (DSD) pozivamo k večji občutljivosti in spoštovanju delavskih pravic, upoštevanju pravic ob poškodbah pri delu, ki jih v primerih zaposlitve za določen čas delavci nimajo, predvsem pa pozivamo k zavzemanju za ureditev zaposlovanja; za polno zaposlitev za nedoločen čas z vsemi pravicami (v naši stranki zavračamo sleherno obliko zaposlovanja preko agencij!). V Demokratični stranki dela (DSD) se, kot smo že večkrat poudarili, zavzemamo za več kot le (sicer končno le uveljavljeno) redefinicijo minimalne plače, torej za ureditev, ki bo omogočila delavcu in njegovi družini dostojno življenje in ne le življenja na pragu revščine.

Prepričani smo, da delitev na delavce s tako oz. drugačno obliko zaposlitve povzroča razkol med delavci v imenu nebrzdane sle po dobičku lastnikov kapitala, obenem pa v razmerah, ki jih je opisala omenjena delavka, ustvarja med delavci nalezljiv in skrb vzbujajoč strah pred delodajalci, kaznimi, izgubo službe in nenazadnje obsoja na izginotje še zadnji ostanek človečnosti, kolikor je je v sedanjih razmerah na trgu dela sploh še ostalo.

V Demokratični stranki dela (DSD) pozdravljamo novosti in izboljšanja, ki jih je v Steklarni Hrastnik uvedel novi lastnik, pozdravljamo pripravljenost direktorja, da se osebno sreča z nekdanjo delavko, pozdravljamo željo po napredku Steklarne Hrastnik in vseh drugih podjetij v državi, ki vlagajo v svoj razvoj in prihodnost, obenem pa zahtevamo od delodajalcev več posluha za zaposlene na vseh delovnih mestih in si, tudi s pomočjo spremenjenega in dopolnjenega Zakona o delavskem soupravljanju (ZDSU-1), ki ga je pripravila projektna skupina naše stranke, prizadevamo za večjo vlogo delavcev pri upravljanju podjetij. Od države pa pričakujemo, da vloži malo več napora v zagotovitev zakonskih sprememb, ki bodo v prid delavcem, ko je govora o pogojih zaposlovanja in zmanjševanju prekarnih oblik dela, obenem pa zagotovi večji nadzor nad kršitvami pravic zaposlenih in zakonsko uredi učinkovitejše sankcioniranje omenjenih kršitev.