Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

Prisvojitev delitvene ekonomije

Prisvojitev delitvene ekonomije

V zadnji desetih dneh smo bili bombardirani z izjavami o »superlativnostih« ponudnika urbane mobilnosti in pomembnosti sodelovanja med tem ponudnikom in našo državo.

V bistvu gre zgolj za pismo o nameri, podpisano s strani izvršne direktorice za komunikacije v podjetju in »PR asistentom tega podjetja«,  ki je na plačilni listi R Slovenije in je minister za javno upravo.

V pismu o nameri (1) je zapisano  vzpostavljanje partnerstva, namenjenega spodbujanju razvoja sodelovalnega in digitalnega gospodarstva v Sloveniji, predvsem na  področju urbane mobilnosti. To sodelovanje naj bi bilo v pomoč oblikovanju najnaprednejšega okolja za razvoj poslovnih modelov sodelovalnega gospodarstva v Evropi, pozicioniralo Slovenijo kot zeleno referenčno državo v digitalni Evropi, saj naj bi  ponudnik prinašal spremembe v urbano mobilnost, pozitivno vplival na zaposlitev in splošen gospodarski razvoj – vse to pa vodi v boljšo kakovost življenja (2).

Na omenjeno pismo o nameri in risanje oblačkov so se s pozivom oglasile organizacije Sindikat Mladi Plus, Svobodni sindikat Slovenije, Gibanje za dostojno delo in socialno družbo in Društvo Svetovalnica za migrante, kjer ministra pozivajo da odstopi od sodelovanja s podjetjem, saj so njegove storitve prepovedane v nekaterih mestih in državah (3), saj pospešuje prekarnost s t.i. prikritimi delovnimi razmerji, kar vodi do izogibanja plačila prispevkov in davkov – »delo na črno« (4).

Bistvo delitvene ekonomije (nov pristop potrošnje, kjer več posameznikov uporablja eno dobrino in kjer se daje prednost dostopnosti pred lastništvom – “Sharing Economy”)  (5) si je prisvojila t.i. »gig ekonomija« (6). Le-ta je finančno podprta s strani največjih tehnoloških velikanov internetne dobe in ekstremno usmerjena v doseganje hitrih dobičkov. Zaradi nenehne rasti in novih razmerij se spreminjajo ne le odnosi med ponudniki in potrošniki temveč klasični odnos med delodajalcem in delavci. Glede na razvoj in smernice bomo tako le še delovna sila, ki se bo najemala na kratek rok, za določena dela prek spletnih aplikacij – prekarne oblike zaposlitve in delo na črno (siva ekonomija), saj se ne plačuje davkov in socialnih prispevkov. Kakšen vpliv bo to imelo na socialno državo, ne ve nihče. Bodo pa zaradi manjka v proračunu prve na udaru  prav javne storitve in posledično njihovo krčenje oz. »privatizacija« (7).

Vpeljevanje gig ekonomije kliče po inovativnosti držav za zagotavljanje socialne varnosti prebivalcev.  Dejstvo je da delitvena ekonomija spreminja pravila igre na trgu. Ali bo potrošnikom prinašala  koristi – večjo dostopnost in prožnost storitev, večji občutek za skupnost in večjo izbiro med številnejšimi igralci na trgu, kar naj bi zniževalo cene in zviševalo kakovost storitev, pa je vprašanje časa in ali jo bodo potrošniki sprejeli. Saj lobistov in podpornikov med  politiki  ima ta, z kapitalom močno podprta ekonomija, več kot dovolj (8), tako, da ji je vsaj kratkoročen uspeh več kot zagotovljen.

Vprašanje je ali je ta oblika ekonomije dolgoročno vzdržna, saj krši delovnopravno zakonodajo in vzpostavlja prekariat in delo na črno (siva ekonomija), krši se potrošniška zakonodaja, ponuja se predvsem storitve, ki so že dostopne na trgu, koristi zlasti tistim, ki imajo oz. so lastniki stvari in storitev.

Veliki kapital si je v najbolj razvpitih primerih delitvene ekonomije prisvojil tako komunikacijsko informacijsko tehnologija kot tudi  idejne zamisli in  zagon “start up-ov”.  Iz idealističnih idej delitvene ekonomije nastaja na hitri dobiček osredotočen poslovni modeli, kjer so odnosi med ljudmi zgolj le še blago. In zaupanje in vzajemnost, ki sta tako pomembni v samem bistvu delitvene ekonomije, se nadomeščata z nadzorom/kontrolo nad kakovostjo blaga in/ali izvedbo storitve in pridobivanjem hitrega zaslužka (9).

(1)   http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/SOJ/slike/2016/ZDA_obisk_september_2016/Pismo_o_nameri_MJU-Uber.pdf

(2)   http://www.delo.si/gospodarstvo/podjetja/minister-koprivnikar-podpisal-pismo-o-nameri-z-uberjem.html

(3)   https://www.theguardian.com/technology/2016/jun/09/uber-suffers-legal-setbacks-in-france-and-germany   in  https://www.dnevnik.si/1042751632

(4)   Kar je v nasprotju z dokumentom Za dostojno delo, ki ga je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti javno objavilo v začetku letošnjega marca

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/dpd/21_03_2016_Dostojno_delo_final.pdf

in o »pozitivnih učinkih« dokumenta »Za dostojno delo« so se na ministrstvu pohvalili v začetku septembra http://www.delo.si/sobotna/dostojno-delo-strah-in-proznost.html

(5)   Rok Kralj je v knjigi »Ekonomija delitve, pot do pravične in trajnostne družbe« (2011), na strani 9 – 10 opredelil ekonomijo delitve kot »Medsebojna  delitev zajema vsa družbena področja, še zlasti pa je pomembna  na  ekonomskem  področju,  kjer  se  izraža  kot  delitev  dobrin  ali  kot ekonomija delitve. Delitev dobrin ima več oblik, npr. do neke dobrine dostopa oz. jo uporablja več ljudi; posamezniki dobrine, ki jih imajo v lasti, začasno dajo v uporabo drugim; dobrine in storitve se izmenjujejo med uporabniki, ne da bi bila njihova vrednost ključnega pomena; oblikujejo se posebni skladi dobrin, ki so na voljo tistim, ki jih potrebujejo;  sodelovanje pri skupnih odločitvah in projektih v dobro celotne skupnosti. http://www2.arnes.si/~rkralj3/Ekonomija%20delitve.pdf

Gre za posojanje, delitev in najem stvari, prostorov in znanja, kar sta internet in pametni telefon zelo poenostavila. Delitvena ekonomija je alternativa potratni rabi surovin, preveliki proizvodnji in obremenjevanju okolja.

(6)   https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/sep/03/gig-economy-zero-hours-contracts-ethics

(7)   https://www.dnevnik.si/1042748660

(8)  https://www.engadget.com/2016/05/05/uber-policy-board/

(9)  http://www.mladina.si/158499/ekonomija-delitve-se-spreminja-v-svoje-nasprotje/ in

http://www.zeit.de/2014/27/sharing-economy-tauschen