Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

RAZPRAVA O ODTUJITVI DRUŽBENE LASTNINE V IZOLI

Večerni klepet je potekal v čitalnici Mestne knjižnice Izola v petek, 31. MARCA 2017.

Skupina državljanov Republike Slovenije različnih nazorov, poklicev in položajev, ki se je odločila, da vloži ustavno pobudo za razveljavitev lastninske zakonodaje je organizirala pogovor z naslovom UKRADENO BLAGO.

Pobudo aktivno podpira tudi Združena levica-Demokratična stranka dela.

Govorci so bili Veronika Županek, Rastko Plohl, dr. Tonči Kuzmanič in mag. Aleksander Županek, podpredsednik Združene levice-Demokratične stranke dela.

Iz pobude je razvidno, da se je proces našega razlaščanja, ob hkratnem  zmanjševanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin, dogajal postopno in prikrito. Šele dejansko katastrofalno stanje, kot smo mu priča in poglobljena analiza vzrokov, ki so pripeljali do tega, potrjujeta ugotovitve teh neustavnih dejanj oblasti. Skupina poziva Ustavno sodišče, da v skladu s človeško in pravno moralo, Ustavo RS 1991 in mednarodnimi dogovori odloči, da je bil postopek odvzema družbene lastnine, njeno podržavljenje ter nadaljnja preprodaja tretjemu neustavno.

Na živahni razpravi je več kot 40 prisotnih izrazilo zaskrbljenost nad plenilskim lastninjenjem naše nekdanje skupne družbene lastnine. Gostje Veronika Županek, dr. Tonči Kuzmanič, Rastko Plohl in mag. Aleksander Županek podpredsednik Združene levice-Demokratične stranke dela so predstavili problematiko in odgovarjali na vprašanja publike. Pobuda se je vložila na ustavno sodišče in do danes jo je podprlo več kot 35.000 državljanov.

Da je treba vrniti delavcem pravico do nekdanje odtujene družbene lastnine, ki smo ali so jo pošteno upravljali, delali, ustvarjali, delili dobro in slabo misleč, da bo vedno naša, smo po več kot 20 letih z zaskrbljenostjo ugotovili nekaj čisto drugega; krajo družbene imovine – in morda razen dveh ali treh izjem skoraj nobene odgovornosti.

Rastko Plohl je poudaril dejstvo, da je družbena lastnina zavarovana po 33. členu Ustave RS iz leta 1991. 69. člen Ustave RS dovoljuje razlaščanje osebne zasebne in skupne zasebne lastnine le v primeru javnega interesa. Pri razumevanju dejstva družbene lastnine se uporablja razlaga družbene lastnine iz Ustave Socialistične republike iz leta 1974.

Zgodila sta se dva zakona, ki sta očitno omogočila lahkotno »menedžersko« prisvajanje družbene lastnine, certifikatske špekulacije, sprejeli pa smo tudi nov družbeni red – kapitalizem, ki je ustvaril dva sloja Slovencev; bogate in revne, aktualna politika pa je ta narod še bolj razdvojila.

Prav zaradi tega se je vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in Zakona o zaključku lastninjenja ter privatizacije v lasti Slovenske razvojne družbe. Kmalu sledi razprava v DZ, v depoju Ustavnega sodišča pa se hitro nabirajo podpisi državljanov. Kar nekaj so jih zbrali tudi na srečanju v Izoli.