Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

Sedaj Delavska stranka

Sedaj Delavska stranka

26. januarja 2019 se je v Ljubljani na tretjem kongresu stranke Združena levica – Demokratična stranka dela preimenovala v Delavsko stranko in izvolila novo vodstvo. Na kongresu sem bil s strani delegatov soglasno izvoljen za predsednika stranke. Dosedanji predsednik Franc Žnidaršič tokrat ni kandidiral, saj je menil, da ni prav, da stranko, namenjeno aktivnim državljanom, vodi upokojenec. V organih stranke, ki so jo na kongresu precej pomladili, bo delovalo tudi več žensk kot doslej. Na dve izmed treh podpredsedniških mest sta bili izvoljeni dve podpredsednici.

Stranka je na kongresu sprejela tudi dopolnitve programa, med drugim se zavzemamo za preglednejše upravljanje skupnega premoženja države, ostro nasprotujemo razprodaji preostanka skupne lastnine ter se zavzemamo za delovnopravno zakonodajo, ki vključuje sodelovanje delavcev pri upravljanju, obvezno delitev dela dobička, notranje lastništvo, zadružništvo in kooperative, pa tudi za več oblik neposredne demokracije, vključno s participativnim proračunom na ravni države in občin.

V Delavski stranki se prav tako zavzemamo za prepoved agencijskega dela in menimo, da bi prekariat morali zmanjšati na minimum, v Delavska stranka prvo vrsto pa postaviti prizadevanja za reševanje položaja mladih. Med cilji iz našega programa so tudi ohranitev okolja in spoštovanje okoljskih standardov ter zaščita vodnih virov, ki ne smejo postati zasebna lastnina ali biti prodani tujim lastnikom.

Kot predsednik nameravam stranko povezovati s sorodnimi zunajparlamentarnimi strankami in organizacijami civilne družbe, v katerih bi lahko našli dobre kandidate za volitve v državni zbor, ne glede na to, ali bi se ti strankarsko vezali ali ne.

Kmalu po kongresu stranke, 22. februarja 2019, smo se pridružili devetim nevladnim organizacijam, strankam in listam, ki so pristopile k skupni listi za evropske volitve 2019. Lista Povežimo se se bo zavzemala za varstvo okolja, družbeno pravičnost in trajnostni razvoj. Njena nosilka je Urša Zgojznik, predsednica nevladne organizacije Ekologi brez meja, najbolj znane po enem izmed največjih okoljskih projektov pri nas – Očistimo Slovenijo. Delavska stranka, Pirati, SMS Zeleni, Solidarnost, Odprto Celje, Zavod Povod, Zavod UP, Civilna iniciativa LF ter Lista kolesarjev in pešcev smo podpisali Izjavo o sodelovanju pri oblikovanju in volilni kampanji liste Povežimo se. Lista bo nastopila na letošnjih volitvah v Evropski parlament.

Letošnje volitve naj bi zaznamovali populisti, zato je najpomembneje, da v evropski parlament pridejo tisti, ki so zmožni povezovati različne skupine. Predstavniki liste Povežimo se verjamemo, da je Urša Zgojznik tista prava oseba, s katero lahko zgradimo zeleno, napredno Evropo.

Aleš Hoge, predsednik Občinskega odbora Delavske stranke

(iz ribniške občinske revije Rešeto, Marec – 2019)