Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

1. POLITIČNI SISTEM

1-1 Sprememba volilnega sistema (obvezna udeležba na volitvah, že vložen zakon ZDUS in uzakonitev instituta odpoklica izvoljenih predstavnikov).
1-2 Sprememba zakona o vladi.
1-3 Demokratizacija upravljanja države (referendum, participativni proračun, e-posredovanje stališč in predlogov, javna razprava in druge oblike neposredne (e)demokracije.
1-4 Ustanovitev pokrajin kot sestavine sistema lokalne samouprave.

Več kot petindvajset let po osamosvojitvi se je naš družbeni položaj, navkljub doseženim pomembnim rezultatom in napredku, poslabšal, kar je posledica neustrezne neoliberalne politike, klientelizma, korupcije, kraje nekdanjega družbenega premoženja in napak parlamentarne (posredne) demokracije. Vse to je pospešilo porast revščine in socialno razslojevanje. Potrebno je doseči dolgoročni družbeni dogovor o prioritetnih usmeritvah države, ob upoštevanju človekovih pravic in svoboščin ter naravnih potencialov in omejitev. Zavzemali se bomo, da bo med glavnimi dolgoročnimi prioritetami Slovenija najprej socialna, prebivalcem prijazna država, ohranjanje naravnega okolja (posebno še gozdovi in voda), s čim večjo prehransko samooskrbo. Država pa bo zgolj aparat, ki skrbi za blaginjo in korist delovnega ljudstva.