Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.siKoalicija Združena levica in SLOGA, edini od političnih strank, ki bodo vključene v prizadevanja za prevzem oblasti v Sloveniji, pred volivce in volivke prinašata vrsto neposrednih materialnih in socialnih koristi. Z aktivnim delovanjem bo koalicija Združena levica in SLOGA zagotovila, da bo Slovenija postala ekonomsko učinkovita ter socialno in okoljsko urejena država. Izboljšali bomo demokratičnost in učinkovitost pri upravljanju države, predlagali spremembo volilnega sistema in delovanja vlade na način, da onemogočimo razraščanje korupcije. Hkrati zagotavljamo takojšnje izboljšanje upravljanja za družbo pomembnih podjetij, in sicer tako, da bomo zaposlenim, sindikatom in Zvezi društev upokojencev Slovenije takoj prepustili vsaj polovico upravljavskih pravic. Na ta način bomo velikim korporacijam preprečili nezaslišano prilaščanje vzvodov moči s katerimi omejujejo interese večine prebivalk in prebivalcev Slovenije. Na ta način bomo vpeljali tržno ekonomijo na temeljih ekonomske demokracije, pospešeno odpravljali revščino in vrnili nezakonito odtujeno družbeno lastnino državljanom in državljankam Slovenije.

Koalicija Združena levica in SLOGA bo v življenje vnesla tudi druga programska izhodišča ZL – DSD in SLOGE. Deluje namreč na temeljih etičnosti, poštenja, demokratičnosti, enakopravnosti, medsebojnega spoštovanja, socialni naravnanosti in kolektivnem vodenju ter skupnem odločanju o potrebnih aktivnostih ter s tem volivcem in volivkam prvič po osamosvojitvi Slovenije prinaša neposredne koristi in prednosti, ki pa jih bodo deležni le v primeru, če bodo obkrožili kandidatke in kandidate koalicije Združena levica in SLOGA.

Celotni volilni program 2018