Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

Za medgeneracijsko solidarnost in spoštovanje vložkov preteklega dela!

Za medgeneracijsko solidarnost in spoštovanje vložkov preteklega dela!

Naša država je več let na grob način posegala v standard upokojencev, ko je z interventno zakonodajo preprečevala normalno usklajevanje pokojnin.

Že v lanskem letu so obstajali pogoji za izredno uskladitev pokojnin in bi zato do nje moralo priti. Toda protiustavni Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2014 in 2015 redne uskladitve namreč ni predvideval. Ta zakon je namreč upokojence uvrstil v kategorijo povsem navadnih proračunskih porabnikov, kjer se izdatke lahko reže in krči po mili volji!

Grobo je bila tudi kršena določba pokojninske reforme, ki dopušča izredno uskladitev; le ta je mogoča eno leto po ugotovljeni pozitivni gospodarski rasti oziroma v letu, ko je rast najnižje pokojninske osnove dve leti zaporedoma nižja od rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od januarja do decembra preteklega leta.

Zato DSD, članica koalicije Združena levica, izraža odločno stališče, da se odnos do pokojnin in upokojencev kot etična obveza ponovno dvigne v državniške okvirje, da se obudi medgeneracijska solidarnost in da se spoštuje vložke preteklega dela.

Za DSD izredna uskladitev pokojnin v letu 2016 sploh ni in ne more biti predmet razprave, zato pričakujemo spoštovanje dogovorjenih obveznosti in izredno uskladitev pričakujemo od 1. januarja 2016!