Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

Za pravične plače in socialno varnost

Za pravične plače in socialno varnost

Z znatno nižjo stopnjo brezposelnosti, kot je v Sloveniji, z ugodnimi kazalci gospodarskega stanja in trajnostnega razvoja se  Ribnica uvršča med razmeroma dobro stoječe občine. Župan je večkrat izrazil zadovoljstvo z navedenim stanjem. Kako pa živijo, kakšne prejemke imajo posamezni prebivalci ni razvidno iz statističnih podatkov. Morda zaradi gozda ne vidimo dreves?

Gre za razmislek ob aktivnostih sindikatov, ( ki jih podpira Demokratična stranka dela) za spremembo Zakona o minimalni plači, po kateri bi določene dodatke izvzeli iz minimalne plače. Podpora spremembi Zakona je že zadostna in Državni zbor bo moral v to jabolko zagristi. Ne le, da minimalna plača ne zagotavlja dostojnega življenja delavca in njegove družine (tudi sprememba zakona, o kateri govorimo, tega ne bo rešila), delavci, ki prejemajo minimalno plačo dejansko ne prejemajo dodatka na izmensko, nočno, praznično delo, čeprav so do njega upravičeni! Njihova plača je minimalna in enaka plača tistih, ki v teh pogojih – ponoči, ob praznikih ipd ne delajo.

V občini Ribnica imamo zelo različna podjetja. Z izjemo dveh niso investicijsko intenzivna. Kako plačujejo delavce, statistika ne ve. Koliko jih prejema minimalno plačo, koliko jih ne prejema predpisanih dodatkov, koliko jih dela več kot poln delovni čas za enako plačilo? So tudi v občini Ribnica revni prebivalci in revne družine? Gotovo. O njih bi lahko poročali vrtci, šola, center za socialno delo, humanitarne organizacije, morda tudi krajevne skupnosti?

V Demokratični stranki dela nam gre (tudi) za posameznega prebivalca. Sprememba Zakona o minimalni plači je korak k pravičnejšemu plačilu delavcev, to pa ostaja (pre)nizko. Država bo morala sistemsko ukrepati, delodajalci pa se bodo morali zavedati, od kje izvira njihova uspešnost in da je ta dolgoročno dosegljiva le z usposobljenimi in zadovoljnimi delavci.

Kaj ima občina z navedenimi  vprašanji?

Morda bi bilo koristno, če bi imela socialno podobo občine opremljeno s konkretnimi podatki. Temu bi lahko prilagajala tudi proračunske izdatke na področju sociale. Pri ukrepih za spodbujanje gospodarske dejavnosti bi morda bili prednostno upravičeni delodajalci, ki spoštujejo zakonodajo.

Navsezadnje lahko zaleže tudi javna beseda, če je hvala ali graja upravičena.

Demokratična stranka dela si bo za revne prebivalce in njihove družine prizadevala po svojih močeh na vseh ravneh.