Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

Za več kot le redefinicijo minimalne plače!

Za več kot le redefinicijo minimalne plače!

V Demokratični stranki dela – DSD, članici v koaliciji Združena levica, pozdravljamo in podpiramo prizadevanja sedmih sindikalnih central (ZSSS, SVIZ, SZS Alternativa, Pergam, KS90, KNSS neodvisnost, ZDSS solidarnost) pri njihovi pobudi za redefinicijo minimalne plače in bomo naredili vse, da se njihov predlog prebije skozi parlamentarno proceduro ter se uveljavi.

Povsem se strinjamo, da je potrebno iz minimalne plače izvzeti vse dodatke, vendar pa smo mnenja, da je treba izvzeti tudi nekatere, ki v pobudi sindikatov niso omenjeni. Je pa to po našem prepričanju le prvi korak na poti k zagotovitvi plače, ki bo delavcu omogočila dostojno življenje! Potrebujemo ureditev, v kateri bo minimalna plača nad pragom tveganja revščine, se pravi najmanj tolikšna, da bo delavca in njegovo družino rešila životarjenja.

Vemo, da minimalna plača in njena višina nista bili dobrohotno podarjeni s strani kapitala, temveč da gre za rezultat več desetletnih delavskih bojev po svetu in v Sloveniji. Vendar pa minimalne plače še danes niso deležne vse kategorije delavcev. Zato se v DSD zavzemamo za to, da bi minimalno plačo zagotovili tudi prekarnim delavcem. Boj za minimalno plačo mora skratka prerasti v boj za najnižje dopustno plačilo, ki ga lahko delavec prejme za polni delovni čas, in sicer ne glede na to, kakšno delo opravlja.

Zaradi v zadnjem času čedalje glasnejše zahteve kapitala, da bi minimalno plačo ukinili (primer Iskra – Dušan Šešok), čemur posredno pritrjuje tudi finančni minister Dušan Mramor, ki pravi, da se minimalna plača ne sme dvigniti niti za evro – pozivamo tudi ostale sindikalne centrale, politične stranke in civilno družbo, da se pridružijo skupnemu boju za ohranitev in vnovično priboritev izgubljenih delavskih pravic.

V DSD smo namreč prepričani, da se lahko, dokler se bo organizirano delavstvo delilo na javni in zasebni sektor ter na redne, občasne in prekarne oblike dela, sicer trudimo, da bi obranili delavske pravice, vendar pa kljub temu, kot kažejo izkušnje zadnjih 25 let, vsak dan po malem izgubljamo v boju s kapitalom.
Le organizirani, predvsem pa združeni, si bomo torej lahko priborili izgubljene delavske pravice ter zahtevali razširitev le teh.

​Demokratična stranka dela – DSD