• 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

ZL-DSD ostro zavrača vladno podporo sporazumu CETA

ZL-DSD ostro zavrača vladno podporo sporazumu CETA

Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji seji sporočila, da podpira trgovinsko-investicijski sporazum CETA med EU in Kanado, navkljub negativnim rezultatom analiz in vsebinskim pomislekom strokovne javnosti. V torek naslednji teden naj bi ministri držav EU odločali o začasni uporabi sporazuma in njegovem podpisu. Sporazum pa naj bi podpisali 27. oktobra na vrhu EU – Kanada. Sporazum CETA bi tako delno začel veljati takoj po potrditvi Evropskega parlamenta, konec letošnjega oz. v začetku naslednjega leta, preden bi ga ratificirali parlamenti držav članic EU.
V sporazumu CETA so zapisane sporne določbe, ki bodo poslabšale raven našega življenje in delovanja:

– znižanje kakovosti in varnosti hrane zaradi večje možnosti uvoza gensko spremenjenih živil. V EU velja t.i. načelo preventive, ki dovoljuje le proizvode, ki dokazano ne škodujejo ljudem in okolju, slednje pa naj bi zamenjalo načelo tveganja, ki velja v Kanadi. Po tem načelu bi lahko v Evropi tržili tudi sporne in v številnih evropskih državah, tudi Sloveniji, prepovedane gensko spremenjene organizme (GSO), dokler ne bo dokazano, da so škodljivi.

– nižje okoljevarstvene standarde od sedaj veljavnih.

– »Mode 4« določa pravila o prostem gibanju delovne sile za opravljanje storitev v drugi državi. To pomeni pritisk na lokalne delavce, saj bi v primeru, da ti ne sprejmejo predlaganih (slabših) pogojev dela, podjetja lahko »uvozila« delovno silo iz drugih držav, ki bi bila pripravljena delati pod temi pogoji.

– liberalizacija na področju javnih storitev in potencialna privatizacija le-teh. To velja za vse storitve, razen za tiste, ki so izrecno navedene v sporazumu.

– vpeljava posebnega sodišča za reševanje sporov med vlagatelji in državo (ICS).

V skladu z analizo Centra Poslovne Odličnosti na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani sporazum CETA ne bo imel nobenega poztivnega učinka na rast in razvoj slovenskega gospodarstva.

Zato v ZL-DSD obsojamo vladno podporo sporazumu in pozivamo poslance Državnega zbora naj še enkrat razmislijo o smiselnosti podpisa sporazuma CETA, saj so tako domače kot tuje strokovne analize (kot tudi večinsko mnenje javnosti) proti tem vsiljenim trgovinsko-investicijskim sporazumom.

Tako poslanci Evropskega parlamenta iz Slovenije kot poslanci v Državnem zboru bodo edinole z zavrnitvijo sporazuma CETA dokazali, da jim zavzemanje za dobrobit slovenskega prebivalstva ni le deklarativna fraza in da so jim interesi slovenskih državljanov pomembnejši od interesov predstavnikov tujega kapitala.

Zadnje objave

Pridruži se nam na Facebook-u