Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

ZL-DSD ostro zavrača vladno podporo sporazumu CETA

ZL-DSD ostro zavrača vladno podporo sporazumu CETA

Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji seji sporočila, da podpira trgovinsko-investicijski sporazum CETA med EU in Kanado, navkljub negativnim rezultatom analiz in vsebinskim pomislekom strokovne javnosti. V torek naslednji teden naj bi ministri držav EU odločali o začasni uporabi sporazuma in njegovem podpisu. Sporazum pa naj bi podpisali 27. oktobra na vrhu EU – Kanada. Sporazum CETA bi tako delno začel veljati takoj po potrditvi Evropskega parlamenta, konec letošnjega oz. v začetku naslednjega leta, preden bi ga ratificirali parlamenti držav članic EU.
V sporazumu CETA so zapisane sporne določbe, ki bodo poslabšale raven našega življenje in delovanja:

– znižanje kakovosti in varnosti hrane zaradi večje možnosti uvoza gensko spremenjenih živil. V EU velja t.i. načelo preventive, ki dovoljuje le proizvode, ki dokazano ne škodujejo ljudem in okolju, slednje pa naj bi zamenjalo načelo tveganja, ki velja v Kanadi. Po tem načelu bi lahko v Evropi tržili tudi sporne in v številnih evropskih državah, tudi Sloveniji, prepovedane gensko spremenjene organizme (GSO), dokler ne bo dokazano, da so škodljivi.

– nižje okoljevarstvene standarde od sedaj veljavnih.

– »Mode 4« določa pravila o prostem gibanju delovne sile za opravljanje storitev v drugi državi. To pomeni pritisk na lokalne delavce, saj bi v primeru, da ti ne sprejmejo predlaganih (slabših) pogojev dela, podjetja lahko »uvozila« delovno silo iz drugih držav, ki bi bila pripravljena delati pod temi pogoji.

– liberalizacija na področju javnih storitev in potencialna privatizacija le-teh. To velja za vse storitve, razen za tiste, ki so izrecno navedene v sporazumu.

– vpeljava posebnega sodišča za reševanje sporov med vlagatelji in državo (ICS).

V skladu z analizo Centra Poslovne Odličnosti na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani sporazum CETA ne bo imel nobenega poztivnega učinka na rast in razvoj slovenskega gospodarstva.

Zato v ZL-DSD obsojamo vladno podporo sporazumu in pozivamo poslance Državnega zbora naj še enkrat razmislijo o smiselnosti podpisa sporazuma CETA, saj so tako domače kot tuje strokovne analize (kot tudi večinsko mnenje javnosti) proti tem vsiljenim trgovinsko-investicijskim sporazumom.

Tako poslanci Evropskega parlamenta iz Slovenije kot poslanci v Državnem zboru bodo edinole z zavrnitvijo sporazuma CETA dokazali, da jim zavzemanje za dobrobit slovenskega prebivalstva ni le deklarativna fraza in da so jim interesi slovenskih državljanov pomembnejši od interesov predstavnikov tujega kapitala.