Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
 • 059 059 039
 • info@delavskastranka.si • Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami

  Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami

  V Demokratični stranki dela (DSD) smo pozorni na različne oblike nasilja, tako fizičnega, psihičnega kot verbalnega idr., ki smo jim v zadnjem času spet očitneje izpostavljeni, zato se pridružujemo vsem akcijam, ki bodo potekale do 10. decembra, ko zaznamujemo tudi Mednarodni dan človekovih pravic. Ob Mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami je treba poudariti,

  Preberi vse
 • Referendum o družinskem zakonu

  Referendum o družinskem zakonu

  V Demokratični stranki dela smo bili veseli, da je bil zakon sprejet, saj omogoča vsem državljankam in državljanom enake pravice, v skladu z Ustavo Republike Slovenije. Smo pa v DSD z obžalovanjem sprejeli odločitev, da naj o uveljavitvi zakona odloči ljudstvo na referendumu, kar je omogočilo tega imena nevredno ustavno sodišče, ki je že večkrat

  Preberi vse
 • Stavka policistov in manipulacija Mira Cerarja

  Stavka policistov in manipulacija Mira Cerarja

  Demokratična stranka dela, članica koalicije Združena levica, je ogorčena nad predsednikom vlade in njegovo izjavo, v kateri obsoja stavko policistov in jo označuje za neodgovorno, nedostojno in sramotno, ob tem pa trdi, da so slovenski policisti edini v Evropi, ki stavkajo. DSD opozarja na naslednja dejstva, ki dajejo stavki policijskih sindikatov vso legitimnost: stavka je

  Preberi vse
 • Javna razprava o ZSDU-1 v Ribnici

  Javna razprava o ZSDU-1 v Ribnici

  Še ena okrogla miza na temo prenovljenega Zakona o delavskem soupravljanju (ZDSU-1) je za nami. Tokrat so širšo javnost o spremembah in dopolnitvah ZDSU-1 predstavniki Demokratične stranke dela (DSD) seznanjali v Ribnici. Kot je znano, je spremembe pripravila projektna delovna skupina DSD v skladu s temeljnimi usmeritvami svojega programa in v skladu s programom Združene

  Preberi vse
 • Oktobrska seja občinskega sveta

  Oktobrska seja občinskega sveta

  Na oktobrski seji občinskega sveta Ribnica je ta med drugim obravnaval Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo severne servisne ceste – druga etapa. Uvrstitvi te točke na dnevni red je zaradi neupoštevanja pripomb skupine občanov Hrovača in Lepovče nasprotovalo kar 9 svetnikov od 18. To sicer ne predstavlja večine, s katero bi bil

  Preberi vse
 • Za Slovenijo brez žice!

  Za Slovenijo brez žice!

  V Demokratični stranki dela (DSD), članici koalicije Združena levica obžalujemo odločitev Vlade RS in njenega predsednika o pričetku nameščanja fiksnih žičnih ovir, saj menimo, da sprejeta rešitev ne bo bistveno prispevala h krepitvi varnosti ob meji, hkrati pa bo pomembno vplivala na kakovost življenja prebivalcev v obmejnih občinah, še posebej pa dvolastnikov zemljišč in njihovemu

  Preberi vse