Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

ALARMANTNO ZASUŽNJEVANJE DELAVCEV

ALARMANTNO ZASUŽNJEVANJE DELAVCEV

Že vse predolgo se v medijih opozarja na številne kršitve pravic delavcev in govori o nekakšnem “trgu delovne sile”, kjer gre zgolj za trgovino z ljudmi. Kot kažejo tudi v medijih objavljene tragične zgodbe prekarnih razmer zgaranih in izčrpanih delavcev, se ni v ničemer spremenilo na bolje, razmere so z dneva v dan slabše. Po drugi strani se ozkim elitam godi vedno bolje, lestvica najbolje plačanih menedžerjev pri vsem tem deluje naravnost grozljivo. Vse pogosteje se razkrivajo pristranski zaslužki elit, prisesanih na državne seske, ki v imenu Svetih dobičkov terjajo od ostalih sodržavljanov, da morajo še več delati in varčevati. Nevzdržnost razmer se kaže v velikem v porastu mišično-skeletnih obolevnosti zaradi prekomerno intenzivnega dela, depresijah, vse več dolgotrajnejših bolniških odsotnostih, samomorih in nenazadnje sorazmernemu povečanju nesreč in poškodb tako pri delu kot izven delovnega časa… Ob sistematični razgradnji solidarnosti, privatizacijskih valov na področju socialne varnosti in zdravstvenih storitev, bodo brez slednjega ostali tudi dostojanstva izropani delavci. Premoženja za odpravljanje nastalih posledic vendarle nimajo. Če se z nujnim ukrepanjem še naprej odlaša ali celo poglablja nevzdržnost razmer, grozi socialna bomba z resnimi posledicami. Elite, ki omogočajo in poglabljajo take razmere, so povsem izgubile občutek za realnost in pomen prekarnosti večine sodržavljanov.

V zadnjem obdobju je vse več raznoraznih agencij in posredništev, ki pomagajo izsesavati zgarane delavce. Pogosto celo brez plačila ali pa je to nevredno, nezadostno za preživetje. Zaradi tega so na udaru tudi organizacije, kot so Rdeči križ, Karitas ipd. Vse bolj se uveljavlja zakonodaja v korist “prožnosti trga delovne sile”, ki pomeni desant na človekove pravice, dostojanstvo in pravice iz dela. Še več. Celo, do delavcev sovražna zakonodaja, je pogosto kršena, kjer so s tem zlorabe vključno s posledicami še hujše. Bistvo zaposlovalnih agencij še najbolje ponazarja zapis novinarke Dela Mojce Zabukovec: “Agencije so izredno uspešen mehanizem razbijanja delavske moči”. To se dejansko odraža in agencijsko suženjsko delo izrabljajo tudi največja podjetja. Nekdanje kadrovske službe so danes preformirane v “direkcije za človeške vire”, kjer so delavci, konkretni ljudje smatrani kot človeški viri ali kot materialna sredstva, ki se ga je po iztrošenju potrebno čimprej in čim ceneje znebiti.

In današnje državne oziroma vladne inštitucije? Z izgovorom spodbujanja slovenskega gospodarstva delijo subvencije in provizije tam, kjer niso potrebne. Kot kaže nedavni primer Revoza, mu je vlada namenila v samo enem od mnogih paketov pomoči kar 22,5 milijonov € davkoplačevalskega denarja. Revoz naj bi se pri tem zavezal, da bo v dveh letih zaposlili 50 delavcev. V drugi polovici lanskega leta je Revoz trdil drugače, takrat je javnost obveščal, da bodo zaposlili do 1000 novih delavcev in s tem reševali slovensko gospodarstvo. Pa poglejmo, skupne subvencije Revozu zadnjih nekaj let po nekaterih virih dosegajo kar 1 mrd €. Tudi, če znesek delimo z 10, je to še vedno odločno preveč! Mimogrede, Revoz je uspešno podjetje in v 100% lasti koncerna Renault. In vladne subvencije Revozu predstavljajo le dodatek k ustvarjenem dobičku, v resnici bi Revoz dobro shajal tudi brez subvencij. Dobička za jahte elit bi bilo dovolj tudi ob udeležbi delavcev pri dobičku in ob dostojnejših dohodkih zdaj prekarnih delavcev. Tako pa ves profit pobere koncern Renault in ga odnese v tujino, domači menedžerji so ustrezno nagrajeni, pomembni akterji domnevno podkupljeni, v to vsoto pa lahko prištevamo naš skupni, davkoplačevalski denar.

Taki vladni politiki, ki je vse to pravzaprav povzročila, DSD odločno nasprotuje! Zahtevamo takojšnjo ustavitev vseh subvencij podjetjem, ki v ničemer ne doprinesejo k skupni blaginji, temveč pomenijo samo nadaljevanje izropavanja delavcev in skupno ustvarjenega. Zahtevamo ukinitev agencijskega dela, saj to pomeni zgolj zasužnjevanje ljudi. Pozivamo vlado, naj takoj prenehajo z zavajanjem ljudstva z nekakšnimi varčevanji in naj raje namenjajo subvencije za spodbujanje delavskih kooperativ, socialnega podjetništva ali do človeka in okolja znosnega gospodarstva. Naj končno tudi upoštevajo predloge Združene levice, saj sistematično zavračajo vse predloge, ki bi pozitivno vplivali na zmanjševanje prekarnosti in k izboljševanju skupne blaginje, za vse prebivalce!