Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

DSD pričela s predstavitvijo predlaganih sprememb Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU)

Na današnjem posvetu članov Združenja svetov delavcev Slovenije, ki ga je vodil generalni sekretar združenja in izjemen poznavalec omenjenega področja (sodeloval je pri pripravi predlogov sprememb) dr. Mato Gostiša, je sodeloval tudi predsednik DSD mag. Franc Žnidaršič. Na posvetu je mag. Žnidaršič poudaril, da mora zakon čimprej zaživeti. Večji bodo poslovni rezultati, zadovoljstvo delavcev bo večje, če bodo lahko odločali o tem, kako bodo živeli in delali ter imeli možnost pripomoči k večji družbeni blaginji. Med drugim bo prenovljeni zakon prinesel tudi spremembe pri prekarnih delavcev, ki morajo biti vpeti o soodločanje kot vsi drugi zaposleni. Glavni cilj zakona je torej odprava ugotovljenih pomanjkljivosti in vsebinska prenova, ki bo omogočila hitrejši razvoj sodelovanja delavcev pri upravljanju v slovenski poslovni praksi in posledično večjo poslovno uspešnost podjetij ter hitrejši gospodarski napredek države. 25 let se delavska stran umika strani kapitala in to se mora prenehati.

Vsekakor nameravamo v DSD predlagane spremembe zakona in zakon sam prestaviti tudi širši javnosti (delavcem), saj menimo, da je pomembno, da se o novostih predlaganih sprememb seznanimo vsi. Informacije o lokacijah in terminih bomo predvidoma objavili v prihodnjih dneh, vas pa že sedaj vljudno vabimo k udeležbi predstavitev.

Predloge sprememb v ZSDU-1 bo Demokratična stranka dela (DSD) v prihodnjih tednih predstavila tudi vsej zainteresirani javnosti po Sloveniji. Vljudno vas vabimo, da se udeležite okrogle mize v svojem kraju.

Koledar okroglih miz (sproti ga bomo dopolnjevali z novimi lokacijami):

Dokument: Predlagan spremenjen ZSDU-1