Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
 • 059 059 039
 • info@delavskastranka.si

IZJ: Poplačilo vojne škode

V demokratični stranki smo globoko razočarani nad odgovorom predsednika Vlade v odnosu do nujne izterjave nikoli poplačane vojne škode s strani Republike Nemčije, nesporne naslednice III. Reicha. Še hujše pa je dejstvo, da so »predstavniki ljudstva«, GLASOVALI PROTI PREDLOGU, da se v Državnem zboru, o tem, opravi poglobljena razprava ter sprejmejo ustrezni sklepi!

 • Republika Nemčija nikoli ni plačala vojne škode povzročene na naših tleh.
 • Organizacija ZN je že ob koncu leta 1945 sprejela zavezo, da mora Nemčija okupiranim državam, poplačati povzročeno vojno škodo.
 • Na Reparacijski konferenci februarja 1946 je bilo Jugoslaviji priznano 36 milijard US dolarjev vojne odškodnine.
 • Leta 1953 je bilo na Londonski konferenci »velikih« odločeno, da se Nemčiji odpiše do 60% dolga, ki pa ga bo odplačala po sklenitvi Mirovne pogodbe, oziroma po združitvi obeh, tedaj razdeljenih delov nemške države.
 • Večina držav zahodnega bloka je to vprašanje zaprla ob sklenitvi mirovnih pogodb.
 • 1990 je bil na Moskovski konferenci 4+2 (Rusija, Anglija, Francija in ZDA + predstavnika obeh Nemčij) sklenjen Sporazum o združitvi, nič pa odločeno o nadaljevanju poravnave, še ne plačane vojne škode.
 • Ker na Moskovski konferenci niso sodelovale druge prizadete države, veliki pa niso imeli pooblastil odločati za majhne, so nastali pogoji za izterjavo nemških dolgov, ker je dotedanji izgovor, o razdeljenosti, ugasnil.
 • Tako je po padcu berlinskega zidu večina držav vshodnega bloka v okviru bilateralnih aktivnosti, z nemško državo sprejela Mirovni sporazum in znotraj tega več ali manj uspešno zaprla tudi do tedaj nerešeno plačilo vojne škode.
 • Jugoslavija in Grčija Mirovnega sporazuma nista sklenili, zato je plačilo vojne škode v obeh državah ostalo odprto do danes.
 • Jugoslavija je razpadla, upnice nemškega dolga so postale novo nastale samostojne države, med njimi tudi RS, kateri pripada (po načelu sukcesije) 16% od 36 milijard US dolarjev, kar znaša okroglo 5,7 milijarde, brez upoštevanja med tem nastalih tečajnih razlik. Dejanski dolg Nemčije do Slovenije znaša najmanj nekaj deset milijard evrov.
 • Ker ima Slovenska država  nasledstveno pravico do dela Jugoslaviji priznane odškodnine za povzročeno škodo, je za DSD nesprejemljivo, da slednje od Nemčije ne zahteva. Vojna škoda namreč ne zastara, dolg je pa nesporen in neporavnan.
 • DSD ugotavlja, da nobena Vlada RS, niti noben zunanji minister RS vsa leta samostojnosti niso storili   ničesar, da bi uresničili in izvršili sklepe DZ, ki so Vladi nalagali in jo zavezali, vojno škodo izterjati.
 • Končna ugotovitev v naši stranki je: vse Vlade RS in vsi ministri za zunanje zadeve so izdali interese naše države in ljudstva. Ne samo to. Trenutna Vlada ponižno izvršuje, neke zgolj verbalne, obljube predhodne politike o (raz) prodaji (še) nepokradenega ostanka skupnega premoženja in to prav državi, ki nam dolguje težke milijarde evrov, hkrati pa za drobiž, z našim denarjem, prevzema gospodarske subjekte, da bomo nazadnje hlapci v samostojni državi in na svoji zemlji. Njihovi sužni na drug način!!!
 • Grčija danes in zdaj terja Nemčijo! Smo samo mi ovce?