Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

Izjava za medije ob tiskovni konferenci ZL-DSD in 4. skupine ZL

V medijih je bila napovedana združitev strank IDS in TRS v eno stranko – Združeno levico (ZL). Ostala dva partnerja, Združena levica – Demokratična stranka dela (ZL-DSD) in 4. skupina ZL: civilnodružbene skupine in posamezniki, sta bila o tem seznanjena iz časopisja in zato prisiljena javno pojasniti dogajanje znotraj Koalicije ZL.

Koalicija ZL je bila pred državnozborskimi volitvami 2014 formirana iz štirih partnerjev: treh strank (IDS, TRS, DSD) in neodvisne nestrankarske „Skupine nepovezanih“ oz. „4. skupine“.

Stranka ZL-DSD (prej DSD) in 4. skupina ZL sta s svojim delom v predvolilnem času pomembno prispevali k preboju ZL v DZ, izhajajoč iz vizije Koalicije (ZL) kot edinstvene demokratične tvorbe povezovanja strank in gibanj, ki bo sledila načelom neposredne in participatorne demokracije, kar naj bi prek naših poslancev v DZ dobilo svoj odmev tudi na nivoju zakonodaje.

Takoj po volitvah 2014 so poslanska skupina (PS) ZL in vodstvene strukture v IDS in TRS začele grobo negirati koalicijske, pa tudi programske zaveze. PS ZL je npr. navedla, »da po volitvah ZL zunaj parlamenta ni več«, skupni komunikacijski kanali Koalicije ZL so bili ‘olastninjeni’ s strani IDS, prišlo je do načrtnega poskusa podrejanja v satelit, nato razbijanja 4. skupine, sklicevanja sestankov po vzorcu »če bo po naše, sestanek bo, sicer pa ne«, PS ZL se je odcepila od volilne baze, kar naprej so zanikali enakopravnost (vseh) koalicijskih partnerjev, se izogibali dogovornemu sprejemanju odločitev, dušili notranjo kritiko in notranjo demokracijo. Za vse navedeno hranimo tudi mnoge pisne dokaze.

V programskem smislu poslanska skupina ZL prav tako ni uresničevala oz. vložila v procedure DZ najbolj pomembnih točk iz našega skupnega programa ZL na področju sistemske ureditve socialne (npr. odprava revščine), delavske (zakonodaja glede delavskih prevzemov/ odkupov, obvezne delitve dobička med zaposlene, solastništva ipd.), zdravstvene in davčne zakonodaje (npr. pravična progresivna davčna reforma) niti glede ekonomskih razvojnih ukrepov za povečanje delovnih mest oz. za zmanjševanje brezposelnosti (npr. skrajšanje delovnega časa, spodbuda zadrugam/ kooperativam ipd.), pač pa si je raje nabirala PR politične točke prek identitetnih tem in kozmetičnih popravkov. Kljub težkemu finančnemu položaju 4. skupine, v katerega sta jo pahnili IDS in TRS z neizplačevanjem minimalnih financ, ki jim pripadajo po koalicijskih sklepih, so izvajali številne aktivnosti samostojno in v raznih skupnih iniciativah s civilno družbo, vse od leta 2014 pa do danes.

Povsem nerazčiščeni pogledi IDS in TRS do temeljnih odprtih vprašanj (npr. enakopravnost, tovarištvo, demokratičnost, sodelovanje) so namesto v razčiščevanje rezultirali v ignoranco, poskus izrinjanja in izključevanja dveh partnerjev pri delovanju in soodločanju ter odnosih v Koaliciji ZL. Vse to žal ne kaže možnosti nadaljnjega sodelovanja. Kljub temu smo poskusili odgovorno sklicati sestanek vseh štirih partnerjev 1. 2. 2017, ki pa se je žal neuspešno zaključil, saj IDS stranke na sestanek sploh ni bilo, TRS pa je nastopil le z izsiljevanjem glede imena ZL-DSD in nepriznavanjem enakopravnosti. Vsakršno sodelovanje je bilo tako ponovno blokirano z njihove strani.

Koalicijo ZL tako še naprej tvorita programskim in pogodbenim zavezam ZL, predvsem pa predvolilnim obljubam ljudem, zvesti dve članici, tj. ZL-DSD in 4. skupina ZL. Ostali dve članici Koalicije ZL pa odhajata »na svoje« z ustanavljanjem neke nove stranke, kot bi ne razumeli, da je Koalicija ZL skupna vrednost štirih – in ostaja v domeni tistih v njej, ki želijo, da Koalicija taka (morda še širše) tudi ostane – ne pa stvar monopola in lastninjenja nekaj tistih, ki odhajajo, ne da bi se o tem vsaj pogovorili.

V Ljubljani, 9. 2. 2017

Za ZL-DSD: mag. Franc Žnidaršič l.r.

Za 4. skupino ZL: Jadranka Vesel, Simon Brežan l.r.

Foto: ZL-DSD