Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

Javna razprava o ZSDU-1 v Ribnici

Javna razprava o ZSDU-1 v Ribnici

Še ena okrogla miza na temo prenovljenega Zakona o delavskem soupravljanju (ZDSU-1) je za nami. Tokrat so širšo javnost o spremembah in dopolnitvah ZDSU-1 predstavniki Demokratične stranke dela (DSD) seznanjali v Ribnici.

Kot je znano, je spremembe pripravila projektna delovna skupina DSD v skladu s temeljnimi usmeritvami svojega programa in v skladu s programom Združene levice (ZL) ter njene poslanske skupine PS ZL, ki ga bo z dopolnitvami vložila v zakonodajni postopek v Državni zbor v upanju na čimhitrejšo obravnavo.

Okrogle mize, ki je potekala v Rokodelskem centru Ribnica, se je udeležilo veliko število ljudi, na vprašanja pa sta odgovarjala predstavitelja Zakona predsednik DSD mag. Franc Žnidaršič in gostitelj srečanja, vodja sindikata SKEI ter predsednik sveta delavcev v Kovinoplastiki Lož ter podpredsednik DSD Aleš Hoge. Slednji je spremembe predstavil, predsednik Žnidaršič pa je pojasnil potek nastajanja Zakona o del. soupravljanju ter pomembne novosti. Med razpravo, ki je sledila predstavitvi, so navzoči med drugim lahko razpravljali tudi o implementaciji samega zakona in o možnostih nadzora nad izvajanjem Zakona, ljudi pa je tudi zanimalo, kakšne natanko bodo po spremenjenem Zakonu o del. soupravljanju pristojnosti Sveta delavcev. Dodajmo, da so se poleg številnih članov DSD predstavitve udeležili mnoge občanke in občani, člani Svetov delavcev, člani sindikatov, prav tako pa so bili na okrogli mizi tudi vidni lokalni predstavniki SD.

Demokratična stranka dela bo nadaljevala z okroglimi mizami tudi v prihodnje. Na drugem koncu Dolenjske bo novosti in spremembe omenjenega Zakona predstavila že v četrtek, 19. novembra, v KD Partizan na Mirni.