Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

JAVNA TRIBUNA : PRIVATIZACIJA – REŠITEV ALI PROBLEM

JAVNA TRIBUNA : PRIVATIZACIJA – REŠITEV ALI PROBLEM

V petek, 6.3.2015 se je v hotelu Šport v Postojni odvila javna tribuna v organizaciji Združene levice – DSD, TRS, 4.skupine in Puntarjev Slovenije. Javna tribuna je imela pomemben naslov: Privatizacija – rešitev ali problem. Kot razpravljalci oz.gostje so se je udeležili prof.dr. Rastko Močnik, redni profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani, avtor številnih knjig in člankov , aktivist, Gorazd Marinček, predsednik Slovenskega E-foruma, društva za energetsko ekonomiko in ekologijo, aktivist TRS, avtor vrste člankov v različnih medijih, Jadranka Vesel, od konca 90 let aktivistka na področjih delovanja zadrug, društev, socialnih podjetij, avtorica vrste člankov v različnih publikacijah, deluje v okviru Raziskovalnega inštituta za socialno ekonomijo RISE, in Igor Mlakar, politolog in programer, avtor vrste člankov v različnih medijih, član Puntarjev Slovenije.

Prisotne je pozdravil Siniša Čeligoj, predsednik MO DSD Pivka-Postojna, nato pa je povezovanje prevzela Tina Žigon iz Puntarjev. Gostje so opisali aktualne probleme glede privatizacije in izvajanja strnili v ugotovitve, da prodaja ali razprodaja državnega premoženja ni potrebna, potrebno pa je izboljšati vodenje podjetij. Ena od rešitev bi lahko bilo tudi soupravljanje ali upravljanje delavcev, saj je dolgoročna rešitev večine problemov v socialističnem sistemu, torej socializmu s človeškim obrazom. Neoliberalni kapitalizem samo hlepi za dobičkom in mu za težave navadnih ljudi, delavcev ni mar.

Tako je tudi sindikalni voditelj Matjaž Stare poudaril, da je nepojmlljivo, da je nekdanja družbena lastnina (torej lastnina vseh državljanov R Slovenije) kar naenkrat postala državna, torej z njo razpolaga le država, medtem ko imamo množico revežev, ki so pravzaprav razlaščeni, bivši lastniki družbenega premoženja. Stare je podal tudi opis razlogov za izgradnjo drugega tira železniške proge Koper – Divača, ki bi z normalno hitrostjo povezal Luko Koper z Vzhodno in Jugovzhodno Evropo ter omogočil povečanje pretovorjenih količin in dodatno povečanje pristaniških zmogljivosti ter večanje števila delovnih mest.

V drugi uri javne tribune se je razvnela živahna razprava o nadaljnjih akcijah Združene levice, tudi o nadaljnjih protestih, ki bodo vsekakor potrebni, saj nobena oblast v zadnjih petindvajsetih letih normalnega večstrankarskega dialoga očitno ne razume. Razpravljalci so izpostavljali tudi lokalne probleme, n.pr. lastninjenje Postojnske jame. Tribuna je izzvenela z ugotovitvijo, da je zaradi nadaljnjih akcij nujno potrebno povezovanje vseh levih in dobromislečih ljudi in da mora vsak storiti za to tisto, kar lahko po svojih močeh stori.

Siniša Čeligoj