Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

JR: Levica v 21. stoletju in njeni izzivi

JR: Levica v 21. stoletju in njeni izzivi

DSD – Demokratična stranka dela in 4. skupina Združene levice (4. partner ZL), ustanovni partnerici štiričlanske koalicije Združena levica, vas vabita v sredo, 6. aprila 2016, v Cankarjev dom (2. preddverje, dvorana M4), kjer bo od 18. do 20. ure potekala javna razprava z naslovom

“LEVICA V 21. STOLETJU IN NJENI IZZIVI”.

Ali se ponavlja zgodba iz prejšnjega stoletja, ko je levica začela izgubljati stik s svojo bazo in doživljati demokratični deficit? Ali parlamentarna levica izgublja revolucionarni naboj in zaradi pragmatizma postaja nova “stranka normale” oz. socialdemokratska, celo zgolj levo liberalna stranka? Če da, zakaj je tako in kako to preprečiti, kako vezati politične predstavnike na demokratično voljo koalicije – baze? Kaj se lahko naučimo iz primera grške Syrize?

Z uvodničarji doc. dr. Gorazdom Kovačičem, mag. Francem Žnidaršičem, dr. med., Jadranko Vesel in Simonom Brežanom, dr. med. ter z udeleženkami in udeleženci dogodka bomo na moderirani okrogli mizi razpravljali torej o tem, kakšno je trenutno stanje na t. i. novi levici, tako v smislu gibanja na terenu kot njenega pohoda skozi institucije, ter kako naprej, tako doma kot v širšem kontekstu mednarodnega prostora:

1. Kakšna je vloga neodvisne nestrankarske avtonomne civilne družbe kot platforme možnega korektiva strankokracije in elitizma ter hkrati povezovanja, sodelovanja sorodnih sil, ker je atomiziranost neučinkovita?

2. Kakšne so notranje organizacijsko-strateške alternative oz. modeli? Je to centralistična monolitna stranka, ki ponavlja avtoritarne ali vsaj klasične meščanske vzorce in gradi na principu “od zgoraj-navzdol”, ali koalicijska notranje avtentično demokratična odprta inkluzivna ljudsko-frontna organizacija, ki gradi obratno, pretežno na horizontalnem gibanju “od spodaj-navzgor”, v kombinaciji z delegatsko roko v institucijah, da bi zares zagovarjala razredne interese delovnih ljudi?

3. Kako odgovoriti na splošno apatijo ljudi iz nezaupanja v stranke v predstavniško demokracijo per se? Edini možen odgovor je lahko samo v izumljanju in udejanjanju novih modelov neposredne, deliberativne demokracije oz. participacije aktivnih državljanov.

4. Kako odgovoriti na nevarno prevlado marketinškega PR diskurza in družbe spektakla nad racionalno in tehtno javno razpravo?

5. Kakšne naj bodo konkretne kratkoročne in dolgoročne alternativne razvojne politike nove levice in koncepti socialnih inovacij, izumljanja novih oblik demokracije/ kolektivnega upravljanja/ sodelovanja, ki bodo zmogli mobilizirati in emancipirati kritično maso za resnejše sistemske spremembe?

6. Kako misliti in organizirati razredni boj za interese dela v odnosu do kapitala v spremenjenih okoliščinah trga dela (v pogojih prekarizacije, oslabitve sindikatov, prisotnosti transnacionalnega kapitala ipd.)?

7. Kaj je večja grožnja naprednim levičarskim idealom: desnica ali notranje dileme, nakazane zgoraj?

8. Kako prek odpravljanja teh dilem levice šele uspešno preprečiti vzpon desnice, da ne bi ta prevzela terena določenih politik levici z nevarnimi odgovori na krizo, oz. kako preprečiti vzpon avtoritarnih refleksov, celo fašizma, ter izsiljevanje transnacionalnega kapitala, z ustreznim odgovorom na izzive ekonomske, socialne, politične ter vrednostne krize?

9. Kako ob tem zaustaviti razkroj javnih, državnih aparatov in privatizacijo njihovih funkcij?

10. Bo levica v Sloveniji šla po podobnih stranpoteh kot leve stranke 20. stoletja ali po poti kapitulacije grške Syrize, če bi kdaj prevzela vlado, ali se bo vendarle kaj naučila iz preteklih napak in oblikovala novo pot, novi socializem za 21. stoletje?

Predstavitev nastopajočih uvodničarjev:

Mag. Franc Žnidaršič, dr. med, predsednik DSD, je bil med 2. svetovno vojno izgnan v nemško taborišče, zato iz lastnih izkušenj pozna nevarnosti desničarske – fašistične politike in razloge, zakaj je levica tako zelo pomembna pri obrambi demokracije. Na poklicni poti je kot zdravnik reševal življenja pacientov. Zadnjih 20 let pa se na politični poti kot poslanec v DZ (1996-2011) in od leta 2010 kot predsednik Demokratične stranke dela – DSD bori za demokracijo, enakopravnost, za boljše življenje vseh državljanov Slovenije.

Simon Brežan, dr. med., aktivist, bivši koordinator 4. skupine, soustanovni član 4. skupine, sicer raziskovalec sistemske/ kognitivne/ socialne nevroznanosti ter kompleksnih sistemov

Jadranka Vesel, dolgoletna aktivistka na področju razvoja zadružništva in ekonomske demokracije, ambasadorka socialne ekonomije, Raziskovalni institut za socialno ekonomijo- RISE, članica 4. skupine ZL

Doc. dr. Gorazd Kovačič, sociolog, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja predvsem z različnimi temami s področij socialne in politične teorije, pa tudi z evroatlantskimi odnosi.

“Drugačen svet je mogoč, ne samo mogoč, je nujen!”

Vljudno vabljeni!