Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

Javna razprava o ZSDU-1 na Jesenicah

Javna razprava o ZSDU-1 na Jesenicah

Demokratična stranka dela nadaljuje s svojimi okroglimi mizami o spremembah zakona o delavskem soupravljanju po vsej Sloveniji. Včeraj, 27. oktobra, so se predstavniki DSD odpravili v delavsko mesto, mesto jekla, kot mu rečejo, na Jesenice. Jesenice so znane po delavskem boju, večina literarnega opusa delavca, revolucionarja, pesnika in pisatelja Toneta Čufarja, čigar družina je kot večina drugih delavskih delila usodo jeseniških železarjev, je povezana prav z bojem za delavske pravice.

Predsednik občinskega odbora DSD na Jesenicah Janez Vister je spomnil na narodno zavest Jeseničanov, ki je bila prežeta z delavsko zavestjo, obenem pa je opozoril na trenutno apatijo, ki vlada v tem kraju. Kljub vsemu so navzoči z zanimanjem prisluhnili mag. Francu Žnidaršiču, predsedniku DSD, in Alešu Hogetu, vodji sindikata SKEI ter predsedniku sveta delavcev v Kovinoplastiki Lož (oba sta tudi sodelovala v delovni skupini DSD, ki je pripravila spremembe zakona o delavskem sopuravljanju) ter imeli številna vprašanja, predvsem o tem, kako se bo ta popravljeni zakon izvajal v praksi. DSD nadaljuje s predstavitvami zakona. Danes smo bili v Trbovljah, že jutri pa se vidimo na javni razpravi v Linhartovi 13 v Ljubljani.

Foto: V. T. S.