Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

Pripravljen predlog prenovljenega Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju

Pripravljen predlog prenovljenega Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju

V projektni skupini Demokratične stranke dela – DSD smo v skladu z temeljnimi usmeritvami svojega Programa in v skladu s Programom Združene levice ter njene poslanske skupine, ki ga uresničuje, pripravili predloge novele Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-1), katerega bo ZL po dogovoru tudi vložila v zakonodajni postopek v Državnem zboru ter zahtevala čimprejšnjo obrovnavo.

Že kot poslanec v DZ je predsednik DSD, mag. Franc Žnidaršič sodeloval pri prvem poskusu celovite prenove zastarelega in neučinkovitega Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Predlog ZSDU-1 je tedaj pripravila skupina, v kateri sta bila poleg mag. Franca Žnidaršiča še poslanec Vili Rezman in dr. Mato Gostiša kot izjemen poznavalec področja, ki naj bi ga ta zakon urejal. Žal pa obravnave ni dočakal zaradi padca Pahorjeve vlade.

Vse slabosti obstoječega zakona, ki so se pokazale skozi dvajsetletno prakso, se s to novelo odpravljajo, zakon pa je tako usklajen tudi z novimi zakoni in spremembami prejšnjih (ZGD, ZDR, Zakon o arbitraži itd.)

Temeljni razlog za sprejem predlaganega zakona je torej zastarelost, nedodelanost in vsebinska neusklajenost z različnimi, kasneje sprejetimi zakoni, predvsem pa tudi zaradi potrebe po večjem upoštevanju spoznanj sodobnih poslovnih ved o izjemnem pomenu visoko razvitega sistema delavske participacije pri upravljanu za zagotavljanje “zavzetosti” (tj. delovne motivacijske in organizacijske pripadnosti) zaposlenih.

Glavni cilj zakona je torej odprava ugotovljenih pomanjkljivosti in vsebinska prenova, ki bo omogočila hitrejši razvoj sodelovana delavcev pri upravljanu v slovenski poslovni praksi in posledično večjo poslovno uspešnost podjetji ter hitrejši gospodarski razvoj nasploh.

V DSD in v Združeni levici smo trdno prepričani, da je novela ZSDU-1 dobra, potrebna in zasluži ustrezno pozornost, podporo in sprejem. Pri tem resno računamo na javno podporo sindikatov, oblastnih organov in tudi delodajalcev, saj so rešitve in na njih sloneča dobra praksa v državak, kje se izvaja, dokaz in garant, da lahko pomaga in koristi vsem: lastnikom, upravljalcem in vsem zaposlenim, ki ob možnosti svoje vključenosti v upravljanje podjetja storijo vse, da uspeva, se razvija in ohranja ne samo svojo kapilasko funkcijo, pač pa tudi lastno družbeno odgovornega gospodarstva. Slednjega v DSD in ZL razumemo tako, da zaposleni sodelujejo pri upravljanju, lastniki pa zagotavljajo pravično delitev ustvarjenega tako, da zagotavlja solidno preživetje zaposlenih, vključno z delitvijo dela dobička, možnega solastništva, upoštevajo pa tudi druge družbene potrebe v okolju, v katerem delujejo.

Verjamemo da bo zakon to jesen obravnavan in sprejet.

Povzetek iz objave v reviij Ekonomska demokracija