Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

Referendum o družinskem zakonu

Referendum o družinskem zakonu

V Demokratični stranki dela smo bili veseli, da je bil zakon sprejet, saj omogoča vsem državljankam in državljanom enake pravice, v skladu z Ustavo Republike Slovenije.

Smo pa v DSD z obžalovanjem sprejeli odločitev, da naj o uveljavitvi zakona odloči ljudstvo na referendumu, kar je omogočilo tega imena nevredno ustavno sodišče, ki je že večkrat dokazalo, da je postalo izpostava konzervativne in nazadnjaške politike, namesto da bi bilo branilec Ustave kot Instituta in njenih določb, kot so zapisane.

V DSD smo mnenja, da ta referendum ni potreben in da ne bi smel biti razpisan, saj bo na njem večina odločala o človekovih pravicah manjšine, to pa po zdravi pameti in Ustavi ni dopustno.

Demokratična stranka dela se zato ne bo udeležila odločanja na tem referendumu in tudi ne bo udeležena v kampanji v podporo zakonu, ki je bil sprejet.