Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

Slaba banka – imamo dobre rešitve

Slaba banka – imamo dobre rešitve

Vladajoča koalicija umaknila (06.10.2015) obravnavo predlaganih sprememb krovnega zakona o slabi banki.

Na današnji seji odbora za Finance in monetarno politiko je vladajoča koalicija predlagala in podprla umik predlaganih sprememb krovnega zakona o slabi banki (ZUKSB), ker naj bi bili ti slabo pripravljeni. V Združeni levici smo se strinjali, da je predlagani zakon slab, a smo nasprotovali umiku, ker bi s nekaterimi popravki in hitrim sprejemom tega zakona vendarle rešili nekatere ključne stvari v slabi banki, preden bi se opravila njegova generalna revizija.
Čeprav je stanje v slabi banki, v katero je država vložila več kot 1,8 milijarde evr, nevzdržno, tako ugotavlja tudi računsko sodišče, niti vlada niti vladajoča koalicija pa očitno ne želita ustrezno ukrepati. Vladajočo koalicijo očitno ne moti, da je DUTB prenesla slabe terjatve slovenskih bank s 70 odstotnimi popusti, da v stečaj pošilja zdrava podjetja, kot so Sava hoteli in T2, in da si njeni direktorji izplačujejo astronomske honorarje za to, da razprodajajo in uničujejo domača podjetja.
V Združeni levici smo zavoljo reševanja trenutne agonije, in kljub vrsti pomanjkljivosti predlaganega zakona, ki je bil na vladi v pripravi več kot pol leta, vendarle vložili nekatere amandmaje, ki vsaj začasno rešujejo najbolj bistvene probleme DUTB.

Predlagali smo šest amandmajev, s katerimi bi se:

  • nemudoma omejilo dohodke menedžmenta s t.i. Lahovnikovim zakonom;
  • omogočilo Državnemu zboru, da predlaga razrešitev članov upravnega odbora;
  • preprečilo, da bi nasedli dolžniki odkupovali lastne terjatve preko slamnatih podjetij;
  • preprečilo prisilno razprodajo podjetji in premoženja;
  • zaposlenim omogočilo pravica do predstavnikov v nadzornem svetu;
  • občinam omogoči predkupna pravica na nepremičninah v lasti

DUTB (v tej državi primanjkuje 8.000 neprofitnih stanovanj, po drugi strani pa stanovanja DUTB, ki so v bistvu državna, že tri leta izgubljajo vrednost in povzročajo stroške).

Kljub našem trudu, da bi spremenili zakonodajo in normalizirali stanje v DUTB, sta se vlada in vladajoča koalicija raje odločili ohraniti obstoječe stanje.

Jutri bo Državni zbor imel novo možnost, da na skupni nujni seji Odbora za finance in monetarno politiko ter Komisije za nadzor javnih financ, ki smo je sklicali v Združeni levici, podpre naše sklepe, s katerimi odpravljamo nepravilnosti v DUTB.