Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

Svet informacij in podatkov

Svet informacij in podatkov

Sodobni svet je svet informacij in podatkov. Kdor informacije obvladuje, obvladuje družbo. Je bil to motiv občinske uprave, da si je »privoščila« predstavnika  za stike z javnostjo (public relations), kljub temu, da ima obsežno občinsko upravo, župana in podžupana, ki bi lahko zagotavljali podatke in informacije za javnost »iz prve roke«?

Poročanje o seji občinskega sveta in hkrati intervju z novim podžupanom občine v zadnji številki Rešeta kažeta bralcem idilično sliko občinske politike (mimogrede, za imenovanje slednjega smo občinski svetniki izvedeli iz javnih občil in prave predstavitve na seji občinskega sveta sploh ni bilo!). Želeti si je, da bi bilo res tako. Pot do resničnega uspeha v korist občine in občanov ni v zunanjem lesku župana in njegovih sodelavcev. Pot je v demokratičnem, resničnem in objektivnem pristopu k reševanju problemov, spoštovanju vsakogar in vseh idej, pri čemer naj »zmagajo« najboljše.

Kako do bolj objektivnega informiranja o delu občinskega sveta?

Člani občinskega sveta lahko komentiramo gradivo za sejo, po seji poroča predstavnik za stike z javnostjo. Prav bi bilo, da svojo vrstico dobimo tudi sodelujoči člani, da bi poročanje uravnotežili. Objava grafikona brez slehernega komentarja posameznih postavk številnim bralcem ne more povedati veliko. Pisec tudi ni navedel, kdo so predstavniki občine v svetih osnovne šole dr. Franceta Prešerna in Rokodelskega centra Ribnica. Mar ne bi bilo prav, da bi občani vedeli, na koga se lahko poslej obračajo s pobudami in predlogi glede teh dveh pomembnih inštitucij?  Občinski svet se je seznanil in razpravljal o tožbi dveh članov romske skupnosti zoper Slovenijo pri Evropskem sodišču za človekove pravice. Pomembni sta dve zadevi – kako se bodo stvari urejale v prihodnje in kdo bo odgovarjal, če bo sodišče kršitev človekovih pravic tudi dejansko ugotovilo.

V Združeni levici pozdravljamo pozornost župana uveljavljanju interesov mladih v občinski politiki. Na mladih svet stoji. Vedeti pa je treba, da je župan predstavnik vseh občanov v občini, vseh interesnih skupin in to velja tudi za podžupana. Upam, da se tega zaveda(ta).