Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

Ustavimo korporativni pohlep – Svetovni dan dostojnega dela

Ustavimo korporativni pohlep – Svetovni dan dostojnega dela

V Demokratični stranki dela – DSD, članici v koaliciji Združena levica, smo še posebej občutljivi na svetovni dan dostojnega dela, 7. oktober, ki ga Mednarodna konfederacija sindikatov (ITUC) s sedežem v Bruslju – ta združuje 175 milijonov delavcev iz 155 držav in 311 nacionalnih sindikalnih zvez – obeležuje od leta 2008 in letos poteka pod geslom Ustavimo korporativni pohlep.

V Demokratični stranki dela, ki ima v svojem programu osrednje sporočilo: delu povrniti čast in dostojanstvo, se zavzemamo za dostojno delo, ki bo preseglo ozke materialne in storitvene produkcijske namene. Zavzemamo se za dostojno delo, kjer bo sleherni zaposleni prejel tudi dostojno plačilo in ne bo le orodje v rokah lastnikov za dosego nepravično porazdeljenega dobička. Zavzemamo se za delo, ki bo posameznika povezalo v kolektiv, v katerem bo lahko ne le izrazil svoje sposobnosti, temveč jih tudi razvijal, s čimer bo dosegal zdravo samopotrditev in na tak način tudi najbolj optimalno prispeval k zdravi družbi in okolju. V stranki delavcev, ki dandanes pomenijo večinsko populacijo prebivalstva, se zavzemamo za delo, ki bo ohranjalo krhka okoljska ravnovesja, bo v sozvočju z naravo oziroma njen enakovreden člen. Zavzemamo se za dostojno delo, ki kot tako nudi tudi možnost izbire. Še naprej se bomo zavzemali za ohranitev in povrnitev nekoč že priborjenih pravic delavskega razreda oziroma delavcev, ki iz leta v leto izgubljajo pravice v imenu konkurenčnosti in prožnosti trga dela. Delavec v 21. stoletju je za nas enakovreden partner sonaravnega gospodarskega, kulturnega in tehnološkega delovanja in sodelovanja.

DSD pozdravlja vse organizirane pohode, konference in druge prireditve ter dogodke, ki opozarjajo na posledice gospodarske krize in nespoštovanja vrednot dela in delavcev in se jim tudi pridružuje. Sindikalne organizacije, ki varujejo pravice zaposlenih, pa poziva, da se v boju za delavce še bolj učinkoviteje zavzemajo in povežejo tudi s prekarnimi delavci, brezposelnimi in malimi podjetniki. Prenehati je treba slepo slediti zgolj dobičku na račun delavca in njegovih pravic, še posebno v zadnjem času, ko imamo kot posledico želje po dobičku čedalje več nekonvencionalnih oblik dela, ki pa predstavljajo le slabo zapakirano izkoriščanje človeka na pragu 21. stoletja.

V Demokratični stranki dela se bomo tudi v prihodnje zavzemali za dostojno delo brez izsiljevanja, mobinga, za delo z rednim plačilom, plačanimi prispevki za socialno in zdravstveno varnost, za delo, ki mu pripada malica, bolniški in porodniški stalež, za delo z dostojnim plačilom, s katerim bo delavec lahko preživel in ne le životaril ali hodil v tujino prodajat svojo lastno kri. Zavzemamo se za razmere, ki bodo omogočale zaposlitev za mlado generacijo, saj brezposelnost v tej kategoriji pri nas predstavlja že 25 odstotkov, državo pa pozivamo k ostremu ukrepanju zoper kršitelje delovne zakonodaje, ki jih je tudi pri nas iz dneva v dan več.