Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

V spomin na dr. Franceta Bučarja

V spomin na dr. Franceta Bučarja

V Demokratični stranki dela smo včeraj prejeli žalostno vest, da nas je zapustil dr. France Bučar. Eden najvidnejših in karizmatičnih politikov v slovenski zgodovini nam bo vsem ostal v spominu kot prvi predsednik slovenske skupščine po volitvah l. 1990 in eden izmed soavtorjev prve slovenske ustave.

Življenje dr. Franceta Bučarja je bilo začrtano že od dijaških let naprej, ko se je priključil Osvobodilni fronti, zaradi česar je bil tudi v zaporu, potem pa tudi v italijanski internaciji. Tudi po koncu vojne, ki ga je dočakal kot partizan v Celovcu, in kasneje po diplomi na pravni fakulteti ter različnih zaposlitvah – najprej je bil referent v vladnem svetu za zakonodajo in gradnjo ljudske oblasti, nato je petnajst let služboval v državnih uradih, naslednjih petnajst pa je predaval na ljubljanski pravni fakulteti – ter vse do osamostvojitve in po njej so njegovo samorastniško življenje v najširšem pomenu besede zaznamovali zgodovinski dogodki. Dr. Bučar je nanje vedno odreagiral, tudi z zelo kritičnimi mislimi. Tako je s svojimi objavami konec sedemdesetih vzburkal politični vrh države, zaradi česar je bila prekinjena njegova akademska kariera.

Dr. France Bučar je bil eden od soustanoviteljev Slovenske demokratske zveze (SDZ), iz katere so izšli posamezniki kasnejše koalicije Demos, ki je zmagala na prvih demokratičnih volitvah l. 1990. Kot predsednik skupščine je 25. junija 1991 razglasil Temeljno ustanovno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, 23. decembra istega leta je na slovesni skupni seji slovenske skupščine razglasil sprejetje nove slovenske ustave in poudaril, da gre za najpomembnejši akt, ki je bil kadar koli sprejet v Sloveniji. Z aktivno politiko je nadaljeval do leta 1996, vendar je bil, kot starosta slovenske politike, tudi kasneje vedno tisti, ki se je med prvimi odzval na dogodke in jih odločno, argumentirano in jasno komentiral, če so ga o tem povprašali. Obenem pa je do leta 2012 vodil tudi slovensko Panevropsko gibanje.

Dr. France Bučar je bil zaradi svoje načelne drže spoštovan predstavnik Slovenije doma in v tujini, svoji drži pa se ni izneveril niti v zadnjih letih, ko je bil kritičen tudi do dogodkov po osamosvojitvi in vse do današnjega dne, kar je jasno povedal z besedami, da Slovenci morda nismo zreli za lastno državo. V enem zadnjih intervjujev je med drugim povedal, da je glavni problem Slovenije odnos do lastne države in da slovensko gospodarstvo nima legalnih temeljev. Še posebej je v tem kontekstu opozarjal na 67. člen ustave, ki opredeljuje pridobivanje in uživanje lastnine tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija. Dr. Bučar je poudarjal, da torej ne velja pravica lastnika do koriščenja in izkoriščanja, osebna lastnina je sicer zagotovoljena, a omejena z različnimi funkcijami, na vso prodajo premoženja pa bi morali po njegovih besedah postaviti plombo ter najprej določiti pogoje, pod katerimi bo potekala.

V DSD izražamo iskreno sožalje pokojnikovi družini obenem pa tudi državnim organom RS ob izgubi enega najnačelnejših tvorcev samostojne Slovenije.