Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

Varnost za vse udeležence v prometu – kolesar ni kegelj

Na naših cestah imamo različne vrste kolesarjev od športnikov, rekreativcev in tudi kolesarjenja v družinskem formatu je vse več. Kolo postaja tudi turistično zanimivo. Vse bolj je popularno tudi popotovanje s kolesom, kar smo letos lahko v velikem številu opazili tudi v občini Trebnje.

Zato smo v DSD Trebnje, glede na letošnje kolesarske tragedije in nesreče, ki so se dogajale v naši občini, 25. avgusta, organizirali okroglo mizo na kateri smo se osredotočili na vprašanja varnosti, kolesarske infrastrukture ter regijskega in medobčinskega sodelovanja pri reševanju teh vprašanj.

Na okrogli mizi, so sodelovali Novomeška kolesarska mreža – Marko Arnuš, Kolesarska mreža Slovenije – podpredsednik Josip Rotar, AMZSJure Kostanjšek, mag. Polona Andrejčič Mušič, Kolesarsko društvo Gorenje PonikveMatej Kastelic, PP Trebnje in TIC Trebnje. Tokrat se je prvič javne razprave DSD-ja udeležil tudi župan Alojzij Kastelic. Povabilu so se ravno tako odzvali tudi nekateri svetniki. Kot gosta in v luči iskanja medobčinskega sodelovanja ter turističnega kolesarjenja v okviru regije sta se okrogle mize udeležila tudi župan Mirne Dušan Skerbiš in podžupan občine Žužemberk Jože Šteingel.

Ugotovljeno je bilo, da v občini Trebnje ni kolesarske infrastrukture ter, da jo je nujno potrebno pričeti urejati v okolici šol, jo smiselno povezati v celoto ter tako vzpostaviti povezavo po celotni Dolenjski regiji. Ob koncu okrogle mize so bili iz naštetih razlogov sprejeti tudi naslednji sklepi:

1. Občino Trebnje se pozove, da varnosti v cestnem prometu posveti več pozornosti s posebnim ozirom na varnost kolesarjev.

2. Občina se naj pospešeno prične ukvarjati z vprašanjem kolesarske infrastrukture oz. souporabo voznega pasu ter izkoristi obstoječe cestno omrežje tudi za razvoj kolesarstva.

3. V občini Trebnje se naj uredijo kolesarske steze po celotni občini.

4. Razmah kolesarstva in kolesarskega turizma zahteva sodelovanje med občinami. Zato se naj občina aktivno vključi v projekte medobčinskega sodelovanja na področju kolesarske infrastrukture.

5. V regijskem okviru se kolesarstvu posveti večja pozornost predvsem na področju povezav ob porečjih rek Krke, Mirne in Temenice, ter na tak način išče primerne in varne kolesarske povezave z drugimi regijami.

DSD Trebnje