Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

Za javno zdravstvo in solidarnostno zdravstveno zavarovanje

Za javno zdravstvo in solidarnostno zdravstveno zavarovanje

Dosedanja večletna neoliberalna ekonomska in socialna politika, ki je temeljila na umikanju javnega interesa v korist zasebnega, prepuščanju javnih ustanov zakonitostim trga (privatizacija zdravstva itd.) ter umikanju države iz gospodarstva v korist privatnih interesov, že kaže mnoge negativne posledice. Najbolj izpostavljena so predvsem področje zdravstva, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, socialnega varstva, zaposlovanja in šolstva.

Dosedanja prizadevanja države, da bi zaustavila negativne trende, so dokazano neučinkovita. Namesto pričakovanega izboljšanja se je socialni položaj delavcev, upokojencev, izobražencev (inteligence), invalidov, mladine, kmetov in nekaterih revnejših družbenih slojev, le še poslabšal.

Plače zaposlenih so prenizke, prispevki za socialno varnost in davki pa več ne zadoščajo za dostojno preživetje mladih, zaposlenih in starejših ljudi.

Zato v Demokratični stranki dela (DSD) pozdravljamo tovrstne aktivnosti (Zdravje ne bo več stvar denarja: http://www.primorske.si/2016/03/02/Zdravje-ne-bo-vec-stvar-denarja), ki omogočajo, da bodo vsi deležni vsaj osnovne zdravstvene oskrbe neglede na to, kakšen je njihov socialni status.

Obenem pa opozarjamo! Že to, da je potreba po tovrstnih ambulantah, je dokaz, da je trenutni sistem zdravstvenega zavarovanja in sistem delovanja zdravstva s prekomernim podeljevanjem koncesij neučinkovit in škodljiv!

Vsem državljanom je potrebno zagotoviti kakovosten in dostopen sistem javnega zdravstva tako, da v dopolnilno zdravstveno zavarovanje vrnemo solidarnost.

Ohraniti je potrebno javne zdravstvene zavode in zdravstvene domove, saj se je privatizacija pokazala kot škodljiva in dolgoročno nesprejemljiva.Koncesijsko delo v zdravstveni mreži ne sme biti pravilo, temveč izjema, in sicer le tam, kjer ni mogoče zagotoviti javne službe.

Foto: Mitja Marussig – Primorske novice