Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

Za Slovenijo brez žice!

Za Slovenijo brez žice!

V Demokratični stranki dela (DSD), članici koalicije Združena levica obžalujemo odločitev Vlade RS in njenega predsednika o pričetku nameščanja fiksnih žičnih ovir, saj menimo, da sprejeta rešitev ne bo bistveno prispevala h krepitvi varnosti ob meji, hkrati pa bo pomembno vplivala na kakovost življenja prebivalcev v obmejnih občinah, še posebej pa dvolastnikov zemljišč in njihovemu delu na zemlji. Postavljene žične ovire bodo pomembno vplivale tudi na živalski svet in na njihove utečene poti ter življenjski prostor.

DSD predvsem ugotavljamo, da sprejeti ukrepi niso državotvorni, saj izhajajo iz »zaplotniške« logike pristopa k problemu migrantov. Problematiko beguncev tako prenašajo na civilnodružbeno raven, namesto da bi jo obravnavali na državniški način in s tem pripomogli k dejanski krepitvi suverenosti naše države.

Obenem ugotavljamo, da se vlada ob tej svoji odločitvi ni ozirala na pravilo, da mora sleherna politična odločitev vsebovati tudi presojo posledic. V DSD opozarjamo, da predstavlja tudi ta poteza vlade le nadaljevanje politike dosedanjih neoliberalističnih vlad, ki so v imenu države na prvo mesto postavljale posebne in parcialne interese, ne pa splošnih interesov, na katerih temelji slovenska suverenost.

V Demokratični stranki dela (DSD) si želimo, da bi sprejete ukrepe čim prej razveljavili in da bi vlada spoznala, da poti do rešitve migrantske problematike ne more predstavljati bodeča žica, temveč le ustrezen dialog, tako s subjekti migracij kot tudi z državami, ki so vpletene v dogajanje, ki je do krize privedlo in ki je nevredno 21. stoletja! Zato v DSD pričakujemo, da bo čim prej prišlo do razveljavitve ukrepa, ki je v sramoto predvsem naši državi!

Foto: vir FB (G.Š.)